Bilag N: Filstrukturer

LIBRARY

Hver post er opbygget som følger (tallene angiver bytes):

1 - 12 		ID
13 - 87 	Forfatter
88 - 587	Titel
588 - 1087	Undertitel
1088 - 1137	Udgivelsessted
1138 - 1212	Forlag
1213 - 1227	Årstal
1228 - 1237	Omfang
1238 - 1239	Type
1240 - 1242	Base
1243 - 1342	Emneord #1
1343 - 1442	Emneord #2
1443 - 1542	Emneord #3
1543 - 1642	Emneord #4
1643 - 1742	Emneord #5
1743		Tag-felt

Numeriske værdier er lagret som strenge. Alle strenge afsluttes med ascii-værdien nul.

INDEX

En indeksfil indeholder en post for hver record i LIBRARY, der har en værdi for den pågældende attribut. Alle poster i indeksfiler er opbygget som følger:

1 -  X	Værdi for pågældende attribut (hvor X er attributtens faste længde)
X+1 - X+15	Record-nummer for pågældende attribut

Numeriske værdier er lagret som strenge. Alle strenge afsluttes med ascii-værdien nul.

SEARCH

En search-fil indeholder en post for hver record i LIBRARY, som ligger indenfor den pågældende variabels interval. Alle poster i search-filer er opbygget som følger:

1 -  15	Record-nummer

Numeriske værdier er lagret som strenge. Alle strenge afsluttes med ascii-værdien nul.

TAGFILE

Indeholder en post for hver record i LIBRARY. Hver post er opbygget som følger (Bemærk: tallene angiver bits):

  1		Er pågældende record i x-variablens interval (0 = nej, 1 = ja)
  2		Er pågældende record i y-variablens interval (0 = nej, 1 = ja)
  3		Er pågældende record i z-variablens interval (0 = nej, 1 = ja)
  4 -  8	Ikke brugt
  9 -  13	Hvis x er emneord, hvor mange af emneordene er da i intervallet (en bit for hvert emneord)
 14 -  16	Ikke brugt
 17 -  21	Hvis y er emneord, hvor mange af emneordene er da i intervallet (en bit for hvert emneord)
 22 -  24	Ikke brugt
 25 -  29	Hvis z er emneord, hvor mange af emneordene er da i intervallet (en bit for hvert emneord)
 30 -  32	Ikke brugt