Bilag K: Fejl og ændringsønsker

Dette er en liste som er blevet udarbejdet under brug af Det virtuelle Bibliotek samt den eksterne test.

Fejl

Mangler

Ændringsforslag