Bilag G: Testtilfælde til ekstern test

SituationTesttilfældeForventet uddataReference
til inddata
Start af programmetDet virtuelle Bibliotek starter1.
Navigation

- Flyvning frem, langsomt

- Flyvning frem, hurtigt

- Flyvning tilbage, langsomt

- Flyvning tilbage, hurtigt

- Flyvning til venstre, langsomt

- Flyvning til venstre, hurtigt

- Flyvning til højre, langsomt

- Flyvning til højre, hurtigt

- Flyvning op, langsomt

- Flyvning op, hurtigt

- Flyvning ned, langsomt

- Flyvning ned, hurtigt

- Drejning fremover, langsomt

- Drejning fremover, hurtigt

- Drejning bagover, langsomt

- Drejning bagover, hurtigt

- Rotering højre, langsomt

- Rotering højre, hurtigt

- Rotering venstre, langsomt

- Rotering venstre, hurtigt

- Flyvning til ydergrænse

- Flyvning til objekt

A1a

A1b

A2a

A2b

A3a

A3b

A4a

A4b

A5a

A5b

A6a

A6b

A7a

A7b

A8a

A8b

A9a

A9b

A10a

A10b

A11

A12

- Udsynet bevæger sig frem, langsomt

- Udsynet bevæger sig frem, hurtigt

- Udsynet bevæger sig tilbage, langsomt

- Udsynet bevægr sig tilbage, hurtigt

- Udsynet bevæger sig til venstre,langs.

- Udsynet bevæger sig til venstre, hurtigt

- Udsynet bevæger sig til højre, langsomt

- Udsynet bevæger sig til højre, hurtigt

- Udsynet bevæger sig op, langsomt

- Udsynet bevæger sig op, hurtigt

- Udsynet bevæger sig ned, langsomt

- Udsynet bevæger sig ned, hurtigt

- Udsynet bevæger sig fremover, langsomt

- Udsynet bevæger sig fremover, hurtigt

- Udsynet bevæger sig bagover, langsomt

- Udsynet bevæger sig bagover, hurtigt

- Udsynet roterer højre om, langsomt

- Udsynet roterer højre om, hurtigt

- Udsynet roterer venstre om, langsomt

- Udsynet roterer venstre om, hurtigt

- Udsynet vil stoppe når det når ydergræsen, selvom musen holdes nede

- En path til det valgte objekt interpoleres, og udsynes flyttes ad denne. Slutpositionen er umiddelbart foran objektet.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

Wallposition - valg af væg

- Væg nummer 1

- Væg nummer 2

- Væg nummer 3

B1

B2

B3

- Udsynet interpolerer en path til væg 1, og flyver dertil. Slutplaceringen vil være med hele væggen i sysnfeltet

- Som ovenstående, blot væg 2

- som oventtående, blot væg 3

4.2

4.3

4.4

Acid trip - en fejl med vilje

- Acidtrip til

- Acidtrip til, valg af home

- Acidtrip til, valg af objekt

- Acidtrip til, valg væg 1

- Acidtrip til, valg væg 2

- Acidtrip til, valg væg 3

- Acidtrip fra

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

For alle: En path interpoleres, og følges. Billedet vrider og vender sig voldsomt.

- Acidtrip slås til

- Slutplacering i home position

- Slutplacering foran valgt objekt

- Slutplacering foran væg 1

- Slutplacering foran væg 2

- Slutplacering foran væg 3

- Acidtrip slås fra

3.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5

Rhymes - få programmet til at rime

- Paint room

- Home

- Guided tour

- 1

- 2

- 3

- Change mode

- Explode

- Compression factor

- Reset

- Rhymes off

- Rhymes on

- Flyv til objekt

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

For alle de angivne situationer gælder, at der i I/O-viduet bliver skrevet et lille rim, der relaterer sit til den valgte situation

4.10

4.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.8

4.6

4.7

4.10

4.9

4.9

%

Change all variables

- x-variabel

- minimumværdi

- maksimumværdi

- y-variabel

- minimumværdi

- maksimumværdi

- z-variabel

- minimumværdi

- maksimumværdi

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste værdi for x-variabel

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste minimumværdi for variabel

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste maksimumværdi for variabel

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste værdi for y-variabel

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste minimumværdi for variabel

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste maksimumværdi for variabel

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste værdi for z-variabel

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste minimumværdi for variabel

- Standard dialogboks. Tekst i I/O-vindue om at indtaste maksimumværdi for variabel

5.1

5.1

5.1

5.2

5.2

5.2

5.3

5.3

5.3

Distant titles

- Slå til

- Klik på objekt

- Slå fra

F1

F2

F3

- Distant titles slås til

- Ved klik på et objekt flyves der ikke til det, men oplysningerne vises i I/O-vinduet.

- Distant titles slås fra

6.1

6.1

6.2

Explode probe area

- valg af explode probe area; pointmode

- valg af væg

- valg af explode probe area; swarmmode

G1

G2

G3

- Standard dialogboks vises.

- Systemet genberegner rummet og gentegner det med de nye afgrænsninger

- Systemet genberegner rummet og gentegner det med de nye afgrænsninger

7.1

7.1

7.2

Change compression factor

- Valg af kompressionsfaktor

- Valg af anbefalet maksimum

- Valg af anbefalet minimum

- Valg af maksimum (100%)

- Valg af minimum (1%)

H1

H2

H3

H4

H5

- Systemet genberegner rummet og gentegner det med de nye afgrænsninger

- Standard dialogboks vises. Tekst i I/O-vindue; indtast maksimum

- Standard dialogboks vises. Tekst i I/O-vindue; indtast minimum

- Systemet genberegner rummet og gentegner det med de nye afgrænsninger

- Systemet genberegner rummet og gentegner det med de nye afgrænsninger

9.1

8.1

8.2

8.3

8.4

Guided tour

- Valg af guided tour

I1

- Der flyves en tur rundt i rummet efter en interpoleret path, hvorefter der returneres til home-position

4.1

Home position

- Valg af home position

J1

- Systemet interpolerer en path mellem start og slutposition, og følger denne

2.5

Info

- Valg af info ved få polygoner

K1

- Information om x-, y- og z-koordinat, viewpoint, framerate og antal polygoner i universet vises i I/O-vinduet

2.1

Highlightning

- Highlightning til i swarmmode

- Highlightning fra i swarmmode

L1

L2

- Objekter som befinder sig inden for probens afgrænsninger får placeret en lys kasse omkring sig

- Den lyse kasse forsvinder igen

9.1

9.2

Mode

- Start af systemet (automode med > 100 objekter)

- Valg af wallmode

- Valg af swarmmode

- Valg af colormode

- Valg af pointmode

- Valg af automode med < 100 under 100 objekter

M1

M2

M3

M4

M5

M6

- Systemet beregner rummet og tegner det som pointmode

- Dialogboks vises. Systemet genberegner rummet og gentegner det som wallmode

- Dialogboks vises. Systemet genberegner rummet og gentegner det som swarmmode

- Dialogboks vises. Systemet genberegner rummet og gentegner det som colormode

- Dialogboks vises. Systemet genberegner rummet og gentegner det som pointmode

- Dialogboks vises. Systemet genberegner rummet og gentegner det som wallmode

1.

10.2

7.2

10.1

7.1

10.3

Info on object in textwindow

- Info on object slået til

- Info on object slået fra

N1

N2

- Objektinformation genereres og vises på objektet

- Objektinformation vises i I/O-vindue

11.1

11.2

Thin objects

- Thin objects slået fra

- Thin objects slået til

O1

O2

- Systemet genberegner rummet og gentegner det i den aktuelletilstand, men med tynde objekter

- Systemet genberegner rummet og gentegner det i den aktuelletilstand, men med normale objekter

12.2

12.3

Probe

- Probe slået fra

- Probe slået til

P1

P2

- Probe forsvinder fra skærmbilledet

- Probe vises igen på skærmbilledet

13.1

13.2

Quit

- Afslut programmet

Q1

- Der returneres til Program manager

%

Reset variables

- Valg af reset

R1

- Systemet genberegner rummet og gentegner det i den aktuelletilstand, men med 1125 objekter og x=Year, y=Publisher og z=Author

4.10

Short objecttitles

- Short titles til

- Short titles fra

S1

S2

- Short titles vises på alle objekter

- Ingen short titles på objekter

14.1

14.2

Long objecttitles

- Long titles til

- Long titles fra

T1

T2

- Long titles vises på alle objekter

- Ingen long titles på objekter

15.1

15.2

Objecttextures

- Slå fra

- Slå til

U1

U2

- Systemet genberegner rummet og gentegner det i den aktuelletilstand, men uden textures på objekter

- Systemet genberegner rummet og gentegner det i den aktuelletilstand, med textures på objekter

16.1

16.2

Change variables

- Valg af (0)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Author (1)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Title (2)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Subtitle (3)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Published_in (4)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Publisher (5)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Year (6)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Size (7)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Materialetype (8)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Base (9)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

- Valg af Keywords (10)

- Indtastning af minimum

- Indtastning af maksimum

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

V22

V23

V24

V25

V26

V27

V28

V29

V30

V31

V32

V33

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks

- Standard dialogboks; rummet genereres med den nye variabel og den nye afgrænsninger

5.1

5.1

5.1

5.2

5.2

5.2

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

5.4

5.5

5.5

5.5

5.6

5.6

5.6

5.7

5.7

5.7

5.8

5.8

5.8

5.9

5.9

5.9

5.10

5.10

5.10

5.11

5.11

5.11

Bevægelse af probe

- Probe frem

- Probe tilbage

- Probe til venstre

- Probe til højre

- Probe op

- Probe ned

- Probe til væg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

- Proben bevæger sig langs z-aksen

- Proben bevæger sig langs z-aksen, i modsat retning

- Proben bevæger sig langs x-aksen

- Proben bevæger sig langs x-aksen, i modsat retning

- Proben bevæger sig langs y-aksen

- Proben bevæger sig langs y-aksen, i modsat retning

- Proben flyttet ud til væggen, hvorefter den ikke flytter sig yderligere, selvom man prøver

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7