Bilag F: Problemer fundet ved tænke-højt afprøvning

Opgave 1a
Ph.d. og Bibl. skulle hjælpes en del, mens VRx. og Bgfx. klarede sig næsten uden hjælp.

Problemer:

Opgave 1b
Bibl. og VRx. klarede sig næsten uden hjælp, Bgfx. skulle have lidt mere hjælp, Ph.D. havde en del besværligheder, men klarede dem selv.

Problemer:

Opgave 1c
Alle klarer sig stort set uden hjælp

Problemer:

Løsningsforslag:

Opgave 2a
Ph.d. skulle have en del hjælp, Bibl. og Bgfx. klarede sig med mindre hjælp, mens VRx klarede sig helt uden hjælp.

Problemer:

Opgave 2b
De klarede sig alle uden megen hjælp, men Bgfx. havde dog en del vanskeligheder.

Problemer:

Opgave 2c
Alle havde brug for en del hjælp til denne opgave.

Problemer:

Kommentarer:

Opgave 3a
(Udførtes af Bibl. og Vrx.). VRx. klarede sig stort set uden hjælp, mens Bibl. skulle have en smule mere.

Problemer

Opgave 3b
(Udførtes af Bgfx., Bibl. og Vrx.). Alle har nu lært, at bøger fra samme forlag ligger på linie, og kan derfor løse denne opgave uden ret meget hjælp. VRx er ovenikøbet opmærksom på, at trunkering med 'z' kan være uhensigtsmæssig.

Kommentarer:

Opgave 3c
(Udførtes af Bgfx., Bibl. og Vrx.). VRx. klarer sig helt uden hjælp, mens Bgfx. og Bibl. klarer sig med en smule hjælp.

Opgave 4a
(Udførtes af Bibl. og Vrx.). Bibl. og VRx. klarer opgaven uden hjælp, men VRx. har en del vanskeligheder.

Problemer:

Kommentarer:

Opgave 4b
(Udførtes af Bibl. og Vrx.). VRx klarede opgaven uden hjælp og fandt endda cd'en vha. type-attributten. Bibl. måtte haven en del hjælp.

Problemer:

Opgave 4c
(Udførtes af Bibl. Vrx.). Bibl. klarede opgaven uden hjælp, VRx. måtte have en smule hjælp.

Problemer:

Kommentarer: