Bilag E: Resultater fra tænke-højt forsøg

Afprøvning nummmer 1

Forsøgsperson: Ph.d.-studerende
Tidsmæssig udstrækning: 45 minutter
Handlinger og kommentarer noteret

Opgave 1a

Opgave 1b

Opgave 1c

Opgave 2a

Opgave 2b

Opgave 2c

Afprøvning nummer 2

Testperson: Ph.d. Brugergrænsefladeekspert
Tidsmæssig udstrækning:
Handlinger noteret. Ingen kommentarer

Opgave 1a

Opgave 1b

Opgave 1c

Opgave 2a

Opgave 2b

Opgave 2c

Opgave 3a

Opgave 3b

Opgave 3c

Kommentarer

Afprøvning nummer 3

Forsøgsperson: Bibliotekar
Tidsmæssig udstrækning:
Handlinger og kommentarer noteret

Opgave 1a

Opgave 1b

Opgave 1c

Opgave 2a

Opgave 2b

Opgave 2c

Opgave 3a

Opgave 3b

Opgave 3c

Opgave 4a

Opgave 4b

Opgave 4c

Kommentarer:

Afprøvning nummer 4

Forsøgsperson: Cand.merc.mat.-studerende
Tidsmæssig udstrækning:
Handlinger og kommentarer noteret

Opgave 1a:

Opgave 1b

Opgave 1c

Opgave 2a

Opgave 2b

Opgave 2c

Opgave 3a

Opgave 3b

Opgave 3c

Opgave 4a

Opgave 4b

Opgave 4c