Bilag D: Opgaver til tænke-højt afprøvning

I det følgende testes brugeren i at anvende Det virtuelle Bibliotek til at finde forskellige objekter (bøger/artikler/CD-ROM'er) i systemets biblioteksdatabase, samt udlede forskellige karakteristika, sammenhænge, fordelinger, størrelser osv. om disse.

Da basen i Det virtuelle Bibliotek kun indeholder knap 5000 poster (objekter), er det relativt begrænset, hvor varieret søgningerne kan laves. De kan let komme til at virke lidt 'søgte' i det - men princippet i dem burde være godt nok.

1. Du er interesseret i værker om USA fra perioden 1900 til 1995. De 2-3 ældste bøger og et nyere værk på CD-ROM lyder spændende, ligesom du også gerne vil vide, i hvilket årti de fleste værker er udgivet.

Hjælp til løsning:

2. Du er interesseret i at få et overblik over hvor meget litteratur der findes om 'Sociologiens historie'.

Hjælp til løsning:

3. Du skal danne dig et indtryk af, hvilke forlag der laver leksika, samt om nogle af dem udgiver jævnligt. Iøvrigt vil du også gerne finde de største leksika (antal sider).

Hjælp til løsning:

4. Du ønsker at finde tre bestemte værker i Det virtuelle Bibliotek.

Hjælp til løsning:

5. Du skal danne dig et overblik over hele biblioteksdatabasens fordeling mellem bøger og artikler.

Hjælp til løsning:

6. Du ønsker at vide, hvor i verden, der er udgivet flest værker om USA, samt hvilke 2-3 år hovedparten af disse er udgivet i.

Hjælp til løsning:

7. Du ønsker at finde bøger af en helt bestemt tykkelse, der omhandler et bestemt land og emne.

Hjælp til løsning: