Bilag C: Indledende øvelser til tænke højt afprøvning

Formålet med de indledende øvelser er at sikre at brugeren bliver gjort fortrolig med systemets muligheder og faciliteter. Brugeren tages på det nærmeste i hånden og føres gennem alle de grundlæggende funktioner og navigationsformer i Det virtuelle Bibliotek. Øvelserne dækker følgende områder:

Både øvelser og tests udføres med en mus (navigation), et keyboard (til indtastning af søgevariable, afgræsninger og kommandoer) og på en almindelig monitor. Brugeren har tre vinduer til sin rådighed: Et grafikvindue, der viser Det virtuelle Bibliotek, et tekstvindue, der løbende giver information fra systemet til brugeren og endelig et hjælpevindue, der viser en oversigt over systemets kommandoer.

Forudsætninger for testen: Grafik-vinduet skal fylde ca. 70% af skærmen, Tekst-vinduet øverst til højre skal fylde ca. 15% og Hjælpe-vinduet nederst til højre skal ligeledes fylde 15%. Det virtuelle Bibliotek's visualiseringstilstand skal være sat til wallmode. Der skal være valgt et baseudsnit, der sikrer mindst 15-30 objekter pr. væg. Øvelserne skal løses i rækkefølge. Der er i () anført hvilken inputform, bruger skal benytte (mus eller tastatur) i den enkelte øvelse. Sidst i hver øvelse findes lidt hjælp til løsningen.

Almindelig friflyvning

 1. Flyv fra startpositionen halvvejs hen til proben (mus).
 2. Flyv derefter videre fremad og drej hen mod væg 1 (den til venstre ift. start-positionen) og stop midt foran, når den fylder næsten hele billedet (mus).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk med musens venstre knap i øverste, midterste del af vinduet.
 2. Tryk først med musens venstre knap i øverste/midterste del af vinduet og før den derefter over i mod øverste/venstre del af vinduet.

Sidelæns flyvning

 1. Bevæg dig helt hen til højre foran væg 1 (mus).
 2. Bevæg dig derefter helt op til rummets 'loft' (mus).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk med musens højre knap i højre, midterste del af vinduet.
 2. Tryk med musens højre knap i øverste/midterste del af skærmen.

Panorering og rotering

 1. Panorér nedad, så synsretningen går ned mod væg 2 (rummets 'gulv').
 2. Rotér herefter synsfeltet 180 grader og flyv så imod væg 2 (akserne med year og author skal i synsfeltet nu starte nederst til venstre).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk med musens højre og venstre knap (samtidig) på den nederste/midterste del af vinduet.
 2. Tryk med musens højre og venstre knap (samtidig) på den højre/midterste eller venstre/midterste del af vinduet.

Home-position, POI-flight og automatisk væg-positionering

 1. Flyv til home-positionen, som er startpositionen i rummet (tastatur).
 2. Flyv derefter direkte til et POI-objekt (=point of interest objekt) på rummets væg 3 (mus).
 3. Bak derefter tilbage, så du kan se hele væggen (tastatur).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk på 'H' (for home).
 2. Tryk på objektet med musens midterste knap.
 3. Tryk på '3' (for positionering foran væg 3).

Fjern-info i tekstvindue og info på objekt

 1. Slå fjern-info til, vælg to objekter på væg 3 og læs oplysninger herom i tekst-vinduet (tastatur + mus).
 2. Ryk til væg 2, slå fjern-tekster fra, vælg et objekt på væg 3 og læs oplysninger herom på objektet, efter automatisk at være fløjet hen til det (tastatur + mus).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'D' (for distant info on), klik med midterste museknap på de to objekter og se info i tekstvindue.
 2. Tryk '2' (for positionering foran væg 2), tryk 'D' (for distant info off), klik med midterste museknap på et objekt og se info på objektets forside (efter auto-flight til det + ventetid til generering af info til objektets forside).

Udvælgelse vha. proben, explode/forstørrelse af vægområde

 1. Start i homeposition. Bevæg proben rundt i forskellige retninger og iagttag skyggerne, der følger med på væggene. Placer proben, så skyggen på væg 1 mindst omslutter 3 objekter (tastatur).
 2. Forstør dette område op til at udgøre hele væggen (tastatur).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'H' (for home-position). Brug piletasterne frem/tilbage/højre/venstre og +/-.
 2. Tryk 'E' (for explode) og derefter '1' (for væg 1).

Ændring af rum-komprimeringsfaktor og væg-varible

 1. Skift rummets kompressionsfaktor (=den del af rummet, der vises objekter i) fra start-komprimeringen på 50 til 70 (tastatur).
 2. Sæt intervallet for hver af aksernes lidt ned (men benyt stadig samme variabel på aksen). Rummet skal gen-beregnes og vises efter hver enkelt ændring (tastatur).
 3. Skift alle aksernes variable ud med andre variable (tastatur).
 4. Reset rummets variable (til automatisk valgte ved start) (tastatur).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'F' (for factor) og indtast den nye kompressionsfaktor.
 2. Tryk først 'X' for ændring af X-aksen, og indtast så en start- og slut-værdi for årstal, der er lidt lavere end før. Herefter gen-beregnes rummet. Gentag med 'Y' og 'Z'.
 3. Tryk 'C' (for change af variable), og indtast så de nye variabels nummer og start- og slut-værdi herfor.
 4. Tryk 'R' (for reset) og start-variablene År, Forlag og Forfatter sættes som variable for X, Y og Z.

Guided rundflyvning i rummet og quit

 1. Flyv en guided tur rundt i rummet. Quit når turen er slut og man er tilbage i home-position.

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'G' (for guided rundtur) og når denne er færdig, tryk da 'Q' (for quit).

Fra automode til swarmmode til pointmode

 1. Skift fra automode (som Det virtuelle Bibliotek altid starter i) til swarmmode, således at alle objekter svæver frit i rummet (tastatur).
 2. Skift fra swarmmode til pointmode, således at alle objekter vises som små punkter på rummets vægge (tastatur).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'M' (for mode) og derefter 'S' (for swarm).
 2. Tryk 'M' (for mode) og derefter 'P' (for point).

Fra pointmode til wallmode til colormode

 1. Skift fra pointmode til wallmode, således at alle objekter vises som bøger/artikler/CD-ROM'er på rummets vægge (tastatur).
 2. Skift fra wallmode til colormode, således at objekterne forsvinder og farvede firkanter i forskellige nuancer på rummets vægge viser koncentrationen af poster/emner (tastatur).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'M' (for mode) og derefter 'W' (for wall).
 2. Tryk 'M' (for mode) og derefter 'C' (for color). (automode kan herefter evt. vælges igen med 'M' og så 'A').

Fravalg af probe, tynde objekter og objekters forsidegrafik

 1. Slå proben fra, således at den ikke kan ses (kan i visse situationer give et bedre overblik over rummet) (tastatur).
 2. Skift fra tynde objekter til tykke, således at en bog ikke er en tynd plade, men har tykkelse som en rigtig bog (sænker dog hastigheden i rummet) (tastatur).
 3. Slå objekternes forsidegrafik fra, således at bøgernes læderforside, CD-ROM'ernes CD-plade-forside og artiklernes papir-med-bøjet-hjørne-forside skiftes ud med almindelig farve (tastatur).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'P' (for probe on/off).
 2. Tryk 'O' (for thin objects on/off), så objekterne bliver tykke.
 3. Tryk 'U' (for objecttextures on/off).

Til og fravalg af korte eller lange objekt-tekster

 1. Vælg korte objekt-tekster, således at forfatter og titel vises på objekterne (der går herefter noget tid, mens disse tekster genereres) (tastatur).
 2. Vælg lange objekt-tekster således at alle informationer om objektet vises på dets forside (der går herefter en del tid, mens disse tekster genereres) (tastatur).

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'S' (for short object-texts).
 2. Tryk 'T' (for long object-texts). (herefter kan lange objekt-tekster fravælges igen med tryk på 'T').

Highlight af valgte objekter (inde i proben)

 1. Slå swarmmode til og slå highlight af valgte objekter til, således at der kommer en highlightet ramme omkring de objekter, der er valgt med proben (=inde i proben).
 2. Bevæg herefter proben rundt i rummet og bemærk, at dette sker for alle objekter, der kommer i kontakt med proben.

Hjælp til løsning:

 1. Tryk 'M' (for mode) og 'S' (for swarm) og 'L' (for highlight af valgte objekter).
 2. Styr proben med piletasterne og +/- (er proben ikke slået til, gør da dette ved at trykke 'P' (for probe)).