Bilag A: Hvem har skrevet/lavet hvad i afløsningsopgaven?

HHK's regler for afløsningsopgaver skrevet i grupper påbyder, at den enkelte persons arbejde kan identificeres i opgaven. Dette synes umiddelbart umuligt for denne opgave og dens tilhørende VR-system.

Alligevel har vi nedenfor forsøgt at fordele opgavens afsnit mellem gruppes medlemmer. Dette er gjort i 2 niveauer. 1. niveau betyder, at personen har ansvaret for den overvejende del af det nævnte afsnit/kode/HW-SW-opgave. 2. niveau betyder, at man har bidraget betydende til hertil (f.eks. i form af delafsnit, idéer, rettelser mv.)

KapitelBirger
Larsen
Thomas
Rasmussen
Søren
Tjørnov
Thomas
Hensing
121
2221
321
4112
5212
61122
721
81112
92211
10112
1121
1221