StudieMøde produktet
DØK SMiler
Information om hvad der sker på DØK

DØK SMiler arkivet

Praktisk taget alle artikler som er blevet bragt i SMiler i fra marts 1992 og frem til nu er at finde i ovenstående oversigt. Hvis der skulle mangle en artikel hist og her, så er dens titel markeret i oversigterne for de enkelte numre, men der vil ikke være noget link til den. Ikke alt som blev brag i SMiler er medtaget. Typisk er alle jobannoncer og indbydelse udeladt. De blev som regel leveret som en helside, der blev sat direkte ind i det enkelte nummer, og de findes derfor som oftest ikke på fil. Billeder og illustrationer har altid været noget der er blevet klæbet ind i nummeret lige før det skulle trykkes, så de er heller ikke med. Alle adresselister er også udeladt (selv om de fleste findes på fil) og det samme gælder informationen om hvem der har deltaget i redationen af det enkelte nummer sammen med adresser, oplagstal mm. Men det kan jo være, at det kommer med en dag.

Specialnumre
Et par gange er der udkommet specialnumre af SMiler rettet mod den kommende årgang af DØK´ere - altså fragglerne. Indholdet har bestået dels af velkomstartikler skrevet til lejligheden af diverse grupper og enheder på DØK, og dels af artikler der er hentet fra gamle versioner af SMiler, for at give en introduktion til nogle af de artikler der typisk er at finde i bladet.

SMiler på Portable Document Format
Redaktionen er efterhånden gået over til at indskanne billeder og samle SMiler som et enkelt Word-dokument. Derfor kan enkelte numre nu læses som sammenhængende pdf-dokumenter (kræver en Acrobat Reader):