Intro håndbøgerne 1992-1994

Opbygning og indhold
DØK´ere har afviklet introforløb for nye DØK´ere siden 1985. Til og med 1991 fandtes der noget materiale som gik i arv fra år til år, men overleveringen var som oftest ikke struktureret, og tit blev et introforløb bygget op ud fra hvad man kunne huske fra sit eget introforløb og hvad gengangere i vejledergruppen havde liggende fra året før.

Ved starten af introarbejdet i 1992 blev der defineret en struktur for hvordan det udarbejde materiale og den indhøstede erfaring kunne blive opsamlet på en struktureret måde. Det blev til DØK Introhåndbogen. På sigt skulle det så gerne før med sig, at introvejledernes arbejde kom til at bestå i at forfine aktiviteterne, at gøre dem bedre og bedre fra år til år samt selv blive bedre til at udføre og lede dem, i stedet for at skulle bruge al energien på at udarbejde hele materialet fra grunden hvert år. Introhåndbogen er opdelt i fem dele, hvor af 2. del - vejledermanualen - er klart den største. Den samlede betegnelse for de frem dele - Introhåndbogen - er måske lidt misvisende, fordi den efterhånden er på flere hundrede sider. Strukturen for Introhåndbogen er beskrevet nedenfor:

1. del: Oplæg til introplanlægning
Indeholder beskrivelse af hvad formålet med Intro-forløbet er, og hvad det vil sige at være henholdsvis vejleder og administrator. Uddeles til alle der overvejer at deltage i Intro-gruppen, således at man kan få en ide om hvad man går ind til uden at man spilder sin egen og andres tid.

2. del: Vejledermanual
Indeholder detaljerede beskrivelser og materialer for alle aktiviteter. Beskrivelses og detaljeringsniveauet er højt, og udgangpunktet er, at enhver udefrakommende person skal kunne læse en aktivitetsbeskrivelse igennem to gang, for derefter at kunne lede og afvikle aktiviteten.

3. del: Administratormanual
Ved et typisk introforløb er der en lang række ting som man skal sætte sig ind i, aftaler der skal indgås, personer som man skal have fat i, oplysninger som skal indhentes osv. Der er ingen grund til, at man hvert år skal starte fra grunden af for at sætte sig ind i alle disse forhold. Her videregives erfaringer om hvordan man bedst løser de forskellige opgaver.

4. del: Evalueringsrapport
Evaluering af årets Intro-forløb til brug for studienævnet samt næste års Intro-administratorer og -vejledere. Indeholde både vejlederne evalueringer og erfaringer med de enkelte aktiviteter, samt de studerende kommentarer til aktiviteterne ud fra spørgsskemaundersøgelse.

5. del: Bilagsrapport
Budgetter, regnskaber, korrespondence, dagsordener, referater og så videre som dokumentation for årets Intro-arbejde.

Introhåndbøgerne på HTML format
HTML-versionerne af Introhåndbøgerne er lavet ved at bryde de originale manualer op og konverteret dem til HTML (i hånden). Der ud over er der medtaget en masse materiale som ikke indgik i håndbøgerne, men som blev udarbejdet som en del af processen. Herunder hører også alt bilagsmaterialet. Efterhånden som årene gik blev vi bedre og bedre til at opsamle og gemme alt det vi lavede på fil; derfor er klart mest at hente i Introhåndbogen fra 1994.

1992:

 1. Oplæg til introplanlægning
  Her var vi rigtigt snedige. Vi scorede en hel masse generelt materiale fra Handelshøjskolen og HA intro der lissom lagde grunden. En masse af teksterne er skannet på en Mac og udsat for OCR, hvilket rundt omkring gav nogle spøjse fejl ved bogstavgenkendelsen.
 2. Vejledermanual
  Det første forsøg på at lave en komplet drejebog for et helt introforløb. Det lykkedes til fulde og indholdet var godt og let at bruge.
 3. Adminstratormanual
  Vi fik ikke lavet den manual det år. Efter introforløbet lavede administratorerne dog et oplæg ud fra årets erfaringer.
 4. Evalueringsrapport
  100 % styr på indholdet var der ikke, men den lykkedes dag meget godt.
 5. Bilag
  Der var da nogle bilag, men ikke meget ud over nogle regninger og et regnskab, der ikke er at finde her.


1993:

 1. Oplæg til introplanlægning
  Er faktisk bare en rå kopi af det selvsamme oplæg fra 1992.
 2. Vejledermanual
  Materialet fra det foregående år blev forfinet og udvidet på en masse fronter. Det blev den jo ikke ligefrem mindre af ..
 3. Adminstratormanual
  Den blev heller ikke færdig det år! Efter introforløbet byggede administratorerne fra 1992 og 1993 dog videre på oplægget fra året før, og fik næsten gjort manualen færdig. Derefter blev alle noterne smidt væk, og arbejdet var tilbage på 1992-niveau.
 4. Evalueringsrapport
  Af en eller anden årsag blev vejledernes egen evaluering væk, og derfor blev den reetableret af administratorerne fra 1993. Resten af evalueringsrapporten fejler ikke noget ..
 5. Bilag
  Rigtigt mange dokumenter blev gemt - det er måske endda tæt på at være dem alle sammen.


1994:

 1. Oplæg til introplanlægning
  En masse materiale fra 1992 går stadig igen, men administratorerne havde også været flittige og medtaget en masse nyt.
 2. Vejledermanual
  Det år bankede vi for alvor igennem og lavede et monster på 192 sider! Selv om mange af aktiviteterne går igen fra de foregående år er det nu blevet så avancerede, at de i praksis er næsten uigenkendelige. Efter den indsats var de fleste enige om, at opfordringen til det efterfølgende år skulle være for en gang skyld at prøve at lade materialet ligge som det var, og så koncentrere indsatsen om at blive gode til at afvikle aktiviteterne.
 3. Adminstratormanual
  Når ret skal være ret så blev vi faktisk også først færdige med den manual umiddelbart efter at Intro ´95 var startet. Men færdig blev den.
 4. Evalueringsrapport
  Flottere rapport er ikke set!
 5. Bilag
  Det år var vi rigtig gode til at gemme alt. Jeg tror, at samtlige dokumenter og filer der ikke indgik i nogle af de andre dele er at finde her. Det er kørt helt ud i det perfide med indskanning af samtlige regninger, samtlige breve som er skrevet er medtaget osv.

Introhåndbøgerne på Portable Document Format
Disse versioner er lavet ud fra de originale filer og udskrevet på pdf-format hvortil du skal bruge en Acrobat Reader for at kunne læse eller skrive dem ud. På nær nogle enkelte sider som efter udskrift blev udskiftet med nogle fotokopier er de 100 % magen til de originale Introhåndbøger. Det er selvfølgelig nogen af manualerne der mangler fordi de aldrig er blevet udarbejdet, og bilagene er heller aldrig blevet samlet i en rapport eller lignende. Konsulter venligst HTML-versionerne.

1992:

 1. Oplæg til introplanlægning
 2. Vejledermanual
 3. Adminstratormanual
 4. Evalueringsrapport
 5. Bilag

1993:

 1. Oplæg til introplanlægning
 2. Vejledermanual
 3. Adminstratormanual
 4. Evalueringsrapport
 5. Bilag

1994:

 1. Oplæg til introplanlægning
 2. Vejledermanual
 3. Adminstratormanual
 4. Evalueringsrapport
 5. Bilag

Introhåndbøgerne på Wordperfect 5.1 format
Ikke nok med at nedenstående filer på zip-format indeholder Introhåndbøgerne fra de respektive år, så indeholder de også simpelthen samtlige filer der er blevet opsamlet for de enkelte år. Det er det materiale som HTML-versionerne af Introhåndbøgerne er blevet lavet ud fra. Du skal være velkommen til at benytte materialet kvit og frit. Det kunne dog være rart hvis du lige skriver et brev til Tjørnov ´90 og noterer dig, at du gør det.