Vejledere/vejlederliste

Lavet af
Søren Vejrum '90, Søren Tjørnov '90

Formål
At fastlægge hvem der skal deltage Intro-vejleder og gøre det lettere at kontakte medlemmerne af Intro-gruppen samt at give studienævnet et bedre indblik i hvem og hvad Intro-gruppen har at tilbyde.

Materialer
Ingen

Beskrivelse
Der udarbejdes en oversigt over Intro-gruppens medlemmer med navne, adresser og telefonnumre samt engagement i studierelevante aktiviteter (for eksempel studenterpolitik, udvalg, DØK-SMiler, DØK-foreningen, AIESEC og FDC/YC).

Det skal i denne forbindelse også nævnes at Intro-administratorerne overfor studienævnet skal redegøre for hvem der henholdsvis deltager i og udelukkes fra Intro-gruppen. Der er på nuværende tidspunkt ingen retningslinier for hvordan dette skal ske, så det kunne være relevant at tage det op i studienævnet.

Praksis har de seneste år været en stram mødedisciplin med udelukkelse hvis man bliver væk fra blot eet enkelt Intro-møde uden afbud. Dette har hidtil været tilstrækkeligt til at bringe Intro-gruppen ned på et passende antal, men det er nok tvivlsomt om dette er hensigtsmæssigt/tilstrækkeligt.

I 1994 skulle introvejlederne desuden indsende en ansøgning, hvori de gjorde rede for hvorfor de gerne ville være introvejledere, samt beskrev nogle relevante forhold omkring intro ud fra deres synsvinke. Bevirkede at der var en del som sagde ".. at når de skulle lave en ansøgning, så gad de ikke". Fint-fint, intro var heller ikke interesserede i at få jer med alligevel.

Tidligere ('85-'88) var der endog endnu strengere mødedisciplin, idet man også kunne blive bortvist hvis man ikke afleverede det skriftlige materiale som man var blevet udset til at udarbejde.

Bilag
Ingen