Transport

Lavet af
Søren Vejrum '90, Søren Tjørnov '90

Formål
Der skal arrangeres passende transport til og fra rusturen.

Materialer
Telefonbøger
Regninger fra sidste år

Beskrivelse
Normalt er der ikke problemer med at skaffe bustransport selv med kort varsel, men der bør dog indgåes aftaler før sommerferien.

Der kan være store prisforskelle mellem busselskaberne, så der bør indhentes tilbud fra mange forskellige. Desuden bør man være opmærksom på at en del busselskaber er villige til at give rabat hvis transporten kan foregå udenfor deres myldretid, det vil sige hvis transporten kan ske sidst på formiddagen eller først på eftermiddagen.

Endeligt bør man (efter at der er fundet en pris og indgået en aftale) oplyse busselskabet om at der vil være en del bagage således at de kan sørge for tilstrækkeligt store busser eller en bagageanhænger.

I de sidste par år (1994) har det været det samme busselskab som er blevet benyttet. Det drejer sig om Rebæk busservice, som har nogle udemærkede busser og giver en tilfredsstillende service. Grunden til at de er så billige er at de giver en speciel rabat til Frederiksbergborgere, hvilket DØK intro i sagens natur er, eftersom Handelshøjskolen ligger på Frederiksberg.

Efter bestilling vil der sandsynligvis komme en ordrebekræftigelse, hvor antal busser og pris står på. Kontroller eventuelt det aftalte tidspunkt ved at ringe til selskabet et par dage før afgang.

Bilag
Ingen