Studienævnsmøder

Lavet af
Søren Vejrum '90

Formål
At varetage koordineringen og arbejdsfordelingen mellem studienævnet og Intro-gruppen.

Materialer
Ingen

Beskrivelse
Der er fra studienævnets side tradition og interesse for i så høj grad det er forsvarligt at uddelegere Intro-arbejdet. Det er dog studienævnets ansvar at introduktionen af de nye studerende og anvendelsen af studienævnets/Handelshøjskolens penge sker tilfredsstillende, og derfor er der en vis kontrol med intro-arbejdet.

Intro-administratorerne har ansvaret for at der udarbejdes budgetter, planer for indholdet, vejlederliste, regnskab og evalueringsrapport, samt at de afleveres til godkendelse i studienævnet (det sker ved at materialerne afleveres til DØK-sekretariatet).

Disse ting vil blive behandlet på studienævnsmøderne og da skal der være en Intro-administrator tilstede for at præsentere/supplere de skriftlige materialer og modtage eventuel kritik. Hvis Intro af andre årsager er på dagsordenen for et studienævnsmøde skal der ligeledes deltage en Intro-administrator.

Studienævnet er ikke altid lige gode til at få fulgt op på Intro-arbejdet ved at sætte Intro på dagsordenen og rykke for materialerne. Da det i høj grad også er i Intro-gruppens interesse at få godkendt rammerne for Intro-arbejdet bør man selv sørge for at få udarbejdet, fremsendt og godkendt materialerne hurtigst muligt.

Bilag
Ingen