Planer for indholdet

Lavet af
Søren Vejrum '90

Formål
Det skal dokumenteres at indholdet/resultat af Intro-arbejdet lever op til formålsbeskrivelserne for Intro og dermed kan godkendes af studienævnet.

Materialer
Ingen

Beskrivelse
Der laves en detaljeret, verbal beskrivelse af hvordan hvert enkelt punkt i beskrivelserne af formålene med Intro-arbejdet dækkes gennem en eller flere aktiviteter på henholdsvis Intro-dagene og RUS-turen. Beskrivelsen behøver ikke at omfatte nærmere angivelser af tidspunkter og varigheder for de enkelte aktiviteter.

Beskrivelsen skal sendes til godkendelse af studienævnet, hvilket bør ske på et tidligt tidspunkt, således at planerne kan justeres i henhold til eventuel kritik af indholdet og forslag til nye/andre aktiviteter.

Bilag
Ingen