Mødeindkaldelser og referater

Lavet af
Søren Vejrum'90

Formål
At meddele Intro-gruppens medlemmer om beslutninger og problemer på kommende og afholdte Intro-møder.

Materialer
Referatguide (beskrevet i 1. del af introhåndbogen "dette skal et referat indeholde"). Første mødeindkaldelse fra året før. Alle dagsordener og mødereferater fra året før (findes på introdisketterne)

Beskrivelse
Der bør i god tid udsendes mødeindkaldelser til alle Intro-gruppens medlemmer med angivelse af tid og sted samt dagsorden for hvad der skal ske på modet.

For alle møder bør der laves referater til orientering for eventuelle fraværende personer, samt til dokumentation af beslutninger og problemer.

Mødeindkaldelser og referater kan udsendes 'gratis' via Handelshøjskolen. Kuverter kan udleveres af DØK-sekretariatet, og breve kan postes ved at aflevere dem til skolebetjenten (direkte eller i skolebetjentens postkasse i stuen på JTP).

Udarbejdelse af referater går på tur, blandt introgruppens medlemmer. Det vil altid stå i referatet hvornår næste møde skal være. Eller søger administratorerne for disse indkaldelser.

Indkaldelse til det første intromøde primo februar, foretages af administratorerne fra det forrige år, eftersom administratorer for året først vælges på dette eller et efterfølgende møde.

Bilag
Ingen