Udskrift, kopiering, nøgler, kontormaterialer og AV-midler

Lavet af
Søren Tjørnov '90

Formål
At få lettest mulig adgang til Handelshøjskolen, at kunne kopiere frit, få fat i de materialer man har brug for, samt at benytte de faciliteter som Handelshøjskolen stiller til rådighed.

Materialer
Kopikort
Nøgler til relevante lokaler

Beskrivelse
Intro har lige siden indførslen af magnetkort til kopimaskinerne (foråret 1992) haft et kort til rådighed. Kortet blev i sin tid bestilt igennem DØK-sekretariatet, og blev anslået (det skal man) til at få et årligt forbrug på omkring 15.000 kopier. Det er meget i underkanten, så omkring 20.000 - 25.000 er nok mere realistisk. Kortet er at finde hos administratorerne fra forrige år, eller på DØK-sekretariatet.

Hvis man har en større trykopgave som man godt vil have i en god kvalitet, og man godt kan vente en dag eller to med at få den, så kan det absolut anbefales at benytte sig af Handelshøjskolens reproafdeling. Det koster ikke noget at få kopieret her, men man skal dog have et kopikort med nummer på for at kunne gøre det. De har alle mulige tekniske hjælpemidler, folde- bukke og hæftemaskiner, og kan klare hvilken som helst opgave. Kopimaskinerne er Rank Xerox's største, og er i praksis en 600 dpi skanner i den ene ende og en 600 dpi laserprinter i den anden ende. Især er den god til at kopiere billeder, idet de skannes ind separat, behandles og får lagt raster henover, og derefter placeret på siden. Et godt eksempel på en opgave som man vil sende til tryk hos repro er velkomstbrevene, samt folderen med bolig og økonomi. Begge dele laves i absolut professionel kvalitet.

Det er absolut en fordel hvis den ene af administratorerne er edb-vejleder, idet vedkommende således har fri adgang til edb-centeret på JTP, og dermed også til laserprinterne. Hvis det ikke er tilfældet, og det anbefales under alle omstændigheder, så kan man få lavet nøgler til JTP. Ansøgning sker ved henvendelse til Lise Hansen, som så sender det videre. Det kan sagtens tage flere måneder, idet det jo er en frygtelige besværlig administrativ beslutningsproces. Man skal have en nøgle til indgangsdøren (udvendig nøgle) samt indvendige nøgler til 1. og 2. sal, samt vejlederkontoret på edb-centeret. Det sidste kan man godt forestille sig at edb-centeret stiller sig på bagbenene overfor, men det kræver jo lige at der er nogle som fortæller dem om det...

Når man har fri adgang til edb-centeret har man også fri laserprinter. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, er man nødt til at lade laserprinterkopier (flere tusinde) indgå i budgettet.

Handelshøjskolen skal yde det som hedder fuld administrativ opbakning til intro. Det betyder dog ikke sekretærhjælp (ta-ta), men derimod at man indenfor rimelige rammer kan få hvad man beder om af kontormateriel. Dette bestilles igennem Lise Hansen.

Betjenten på JTP råder over en række AV-midler, som man frit kan bruge (efter bestilling). Det drejer sig om lysbilledefremvisere, fjernsyn med tilhørende video, og endog bærbare pc'er (dog uden batteri). Hvis man eksempelvis skal bruge et fjernsyn med video i et bestemt lokale i et bestemt tidsrum, så går man blot ned og bestiller det. Varen bliver så både bragt og leveret, og man behøver slet ikke at tænke selv.

Bilag
Ingen