Intros filer

Lavet af
Søren Tjørnov '90

Formål
Igennem årene er det mere eller mindre blevet en tradition at gemme samtlige filer som opstår i forbindelse med intro. Ikke bare filerne som skal med i manualen, men alt materiale som på et eller tidspunkt er blevet skrevet til intro. Det gælder også tilfældige oplæg fra subgrupper, dagsordener, referater, breve osv.

Umiddelbart virker det lidt overadministrativt på de fleste, men i længden er det ganske praktisk. Oprindelsen til dette skal findes i den mangel på dokumentation af tidligere tiders introforløb (før 1992). Der var ingen central indsamling eller bevaring af materiale, og det efterfølgende års introarbejde blev startet på et grundlag af tilfældige overleveringer og tiloversblevne løstkopierede oplæg.

Ved at have styr på simpelthen alle filer, kan senere årgange altid gå tilbage og se hvordan tingene er blevet gjort tidligere i tiden, gennemlæse referater for at se om igen aktuelle emner allerede har været diskuteret tidligere, se hvad der er blevet skrevet i breve osv., og på denne måde tjene som inspirationskilde.

Materialer
Pc med harddisk (stor).

Beskrivelse
Første skridt på vejen er at på et af de første intromøder at forklare hvordan man skal aflevere alt på en diskette til den ene administrator. Derefter er det bare at samle ind (og minde folk om det igen og igen og igen og.....)

At der kommer mange filer og at man skal holde godt styr på dem siger sig selv, så i stedet kommer her en oversigt over hvad der ligger i katalogerne. Der er tre hovedkataloger, navngivet "Intro92", "Intro93" og "Intro94". Indsamlingen af filer og især udarbejdelsen af manualer var knap så konsekvent i '92 og '93, så hvis det forekommer at der er lidt få filer i forhold til '94, så er det sandsynligvis fordi de aldrig har eksisteret. De følger samme opbygning som '94, der gennemgåes nedenfor.

Alle filerne til håndbogen ligger i hovedkataloget. De bærer navnene:

1_del_94	Oplæg til introplanlægning
2_del_94	Vejledermanual
3_del_94	Administratormanual
4_del_94	Evalueringsrapport
5_del_94	Bilag

Derudover er der fem kataloger med filer i:

Bilag
Ingen