Budgetter

Lavet af
Søren Vejrum'90, Søren Tjørnov '90

Formål
Budgetterne danner grundlag for studienævnets godkendelse af de økonomiske rammer for Intro, samt styringen af økonomien internt i Intro-gruppen.

Materialer
Budgetter og regnskaber fra tidligere år. De ligger i 5. del: Bilag.

Beskrivelse
Budgettet SKAL godkendes i Studienævnet, idet det er den eneste chance det har for at kontrollere at der bliver gennemført et økonomisk forsvarligt Intro-forløb og at de tildelte og indbetalte midler anvendes på en forsvarlig måde. Budgettet bør have en detaljeret udspecificering på aktiviteter.

Generelt kan det anbefales at budgettere pessimistisk men dog realistisk og så til gengæld betragte budgetterne som nogle rammer, der SKAL holdes. Dermed undgår man at skulle forklare budgetoverskridelser og behovet for 'ekstrabevillinger' (hvilket ikke er noget som eksisterer), og modsat er der er sjældent problemer ved, at man præsenterer et bedre resultat.

Hvor kommer tallene fra?
Det samlede tilskud fra DØK-studienævnet oplyses af Lise Hansen. Lønsatserne for Intro-vejledere fåes gennem Handelshojskølens lønningskontor (husk at tage højde for feriepenge), mens antallet og fordelingen af timer til administratorerne tratidionels ligger på 60 til hver, medmindre andet besluttes af studienævnet.

Hvor meget der forbruges på vejlederweekenderne afhænger af hvor meget man beslutter der må spenderes pr. person pr. weekend. I de sidste år har dette været 120 kr. Hvad der ellers forbruges dækker vejlederne selv. Vejledernes transportudgifter til weekender og andre situationer dækkes også. Det kan være svært at sige om der er nogen som kan låne biler, så normalt budgetteres der meget pessimistisk, som om alle skal rejse med offentlige transportmidler.

Hvor meget der skal bruges på mad kan ses ud fra nedenståede skema. Det har fungeret fint i mange år (i 1992-1994).

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Morgen10,0010,0010,0010,00
Frokost17,5017,5017,5017,50
Aften25,0025,0030,0040,00
Samlet42,5052,5057,5067,5010,00

Slutresultatet for intro skulle gerne blive et overskud, som går ubeskåret til DØK-foreningen. Der har tidligere eksisteret latterlige regler om at overskuddet skulle svare til mindst 50% af de skattefrie lønninger. Men det var tilbage i en tid hvor det ikke var Studienævnet som administrerede en pulje af penge som kan benyttes til intro som det vil, men hvor pengene var delt op i et hyttetilskud og en løndel.

Bilag
Ingen