Referat af intromøde i weekenden den 2.-4. juli i Hrunntamanns sommerhus.

Tilstedeværende: Kenneth '92, Borup '92, Josefine '91, Helle '91, Jakob '91, Kristine '91, Marianne '91, Hrunnta '90, Sofus '90, Tjørnov '90, Hensing '89 og Keld '89.

Afbud: Sidsel '92, Kristina '92, Flemming '92, Vejrum '90, Bertel '90, H.C. '90 og Lohse '90.

Udstødt: Lars Krohn '92

For det første kan vi jo starte med at fortælle de som ikke deltog at de gik glip af alletiders weekend. To dage med sol, grill og Lambrusco, og en med regnvejr, video og Matadormix.

Og skal vi så lige starte med den økonomiske side af sagen. Vi forbrugte følgende:

	Mad						1.756,50
	Drikkevarer					1.463,25
	Video						130,00
	Morgenmad					24,00
	Pant						-78,00
	Benzin, omkring					425,00
	Cliffhanger					 500,00
	Samlet beløb					4.220,00

Af ovenstående beløb er det strengt taget kun maden og transporten som vi kan få dækket. Vi har fundet ud af det nok er smartest hvis vi venter med at afregne til efter den anden weekend i starten af august, også med drikkevarer, idet vi så lettere kan fordele udgifterne på vores to indtægtskilder, DØK Foreningen og DSR.

Søndag eftermiddag fik vi gennemgået alt materialet som er blevet udarbejdet og revideret i løbet af foråret. Resultatet af dette er: Der mangler meget endnu! Der er nogle punkter, som der er blevet gjort meget ud af, og grupperne skal selvfølgelig have ros. Deres modstykke er de punkter, hvor grupperne slet ikke har set på dem endnu. Her imellem ligger der nogle punkter hvor grupperne enten er gået lidt i stå, og brugte weekenden til at få input til det videre arbejde, nogle punkter hvor grupperne er i fuld gang med at revidere og udarbejde punkterne, og nogle punkter som er afsluttede, men hvor der stadig mangler en del.

Men det var jo egentlig ikke det vi aftalte på et af de første intromøder i foråret. Hvis vi lige frisker minderne lidt op, så aftalte vi at der på denne første introweekend skulle foreligge en praktisk taget færdig prototype på intromanualen, således at vi kunne holde fri hele sommerferien. Hvorfor dette ikke er sket er der flere grunde til:

1. Det har været svært med tid i foråret, folk har lavet eksamensopgaver og har haft nok at se til. Vi (Josefine og Søren) sidder bla. selv i en gruppe hvor vi ikke er blevet færdige med et par af punkterne.

2. Viljen til at levere et arbejde mangler, eller enkeltpersoner har en anden opfattelse af hvad det er for et produkt vi sidste ende skal ende op med, end den opfattelse som gør sig gældende i resten af introgruppen.

Og hvad kan vi så gøre ved det. Nu er det jo blevet sommerferie, og det betyder at grupperne har masser af tid til at få lavet punkterne færdige. Det blev besluttet at det stadig er de grupper som i første omgang fik tildelt punkterne som har ansvaret for at få dem færdigudarbejdet. Grupperne må så mødes i perioden frem til næste introweekend. Gruppene aftaler selv hvornår dette sker, men et godt råd er at gøre det en gang i starten af august når de fleste mennesker alligevel er kommet hjem. Men lad nu være med at lægge arbejdet lige op til weekenden den 6.-8. august, hvis vi får mulighed for at tage et par dage tidligere afsted (det er iøvrigt Tjørnovs sommerhus det gælder).

Med hensyn til det med med vilje og forskellige mål. Selvfølgelig har alle viljen til at levere det produkt der skal til. Alle vidste hvad de gik ind til da de meldte sig, at det kræver megen tid og forberedelse, og at det langt fra kun er skæg og ballade. Så det er blot et spørgsmål om at tage sig sammen.

Sidste års introgruppe gjorde et meget stort arbejde ud af at udarbejde en omfattende manual, så man ikke skal til at lave det samme materiale år efter år. Meningen med introarbejdet i år er især at revidere dette materiale på baggrund af erfaringerne fra sidste år. Under mødet kom det frem at enkelte personer måske ikke deler den samme opfattelse af hvilken form det fremstillede/reviderede materiale skal have i færdig tilstand. Vi diskuterede dette lidt frem og tilbage, og fandt frem til at holdningen i gruppen stadig er den samme som da vi begyndte. Dette betyder at alle aktiviteter og punkter skal beskrives i simpelthen alle detaljer.

Sammen med referat nummer 3 tror vi nok det var, medfulgte der en lille tekst, "Vejledning til det videre arbejde med de uddelegerede arbejdsopgaver" som beskrev hvad man skal huske når man udarbejder/reviderer et punkt. Her vil man kunne læse at det færdige materiale skal have en form så en udenforstående person kan gennemføre aktiviteten ved at have gennemlæst beskrivelsen et par gange. Det betyder i praksis at aktiviteten skal udpensles og beskrives i alle detaljer. Punktet må ikke efterlade nogle bare punkter, hvor man selv er nødt til at sætte sig og tænke sig lidt om, og måske udarbejde et lille oplæg for at kunne gennemføre aktiveteten. Det nytter bare ikke at man efterlader et punkt på et stadie, hvor en masse ting ikke blive beskrevet udførligt. Forsvaret herfor vil være at "folk er jo ikke dumme", og at der er en masse ting som man ikke behøver at beskrive, for det ved folk i forvejen. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men det er bare ikke holdning som man kan operere med i praksis. Og nu kommer forklaringen hvorfor:

Hermed burde der ikke herske nogen tvivl om hvilket niveau det færdige materialet skal have til sin tid, og at der stadig resterer en stor arbejdsbyrde for alle vejledere. Hvis der fortsat skulle være enkelte tvivlere blandt introvejlederene, så er dette en beslutning som var oppe og vende på weekenden den 2.-4. juli., hvilket betyder at eventuelle uenige personer må føje sig, og arbejde i samme retning som den øvrige introgruppe.

Til sidst vi vi lige understrege: Alle punkter skal være fuldstændig færdigbearbejdede til weekenden den 6.-8. august. Det betyder at senest søndag den 8. august om eftermiddagen skal alle uddelegerede arbejdsopgaver være afsluttede, og Tjørnov skal have modtaget en diskette med ALT på. At aflevere om mandagen er for sent, så det er om at have punkterne færdige til weekenden. Hvis grupperne ikke kan mødes samlet på grund af ferie, jamen så må de jo bare mødes to, tre eller hvad ved vi, det er op til jer, bare oplæggene bliver færdige til tiden.

Vi vil vende tilbage igen en gang starten af august, med yderligere detaljer om weekenden den 6.-8. august. Vi håber på stor tilslutning.

Vi (Josefine og Søren) vil mandag den 9. til onsdag den 11. efter weekenden sørge for at få udarbejdet manualen. Denne bliver fordelt til folk om torsdagen, således at folk har tid til at læse den igennem (og øve sig foran spejlet!) inden introdagene og introturen. Sæt aftenen af denne torsdag (den 12. august), hvor vi foreslår at vi slutter af i Københavns billigste bar, på Otto Mønsted Kollegiet.

Husk iøvrigt at tænke over indslag til LappeDØK'ershowet, hvor vi forestiller os at det skal foregår som en Oscaruddeling, hvor alle vejledere, store og små, tykke og tynde, skal skiftes til at underholde.

Gennemgang af de forskellige punkter/aktiviteter: Nedenstående kommentarer skal som minimum følges ved revideringen af punkterne.

Besøgsaften (Gruppe 1)
Ja, den er der jo ikke så meget til, efter at Tjørnov har lavet den færdig for gruppen.

DØK-filmen (Gruppe 4)
OK

DØK'eres studiejobs (gammel titel: DØK'ere i erhvervslivet) (Gruppe 4)
Gruppen mangler stadig at finde billeder og personer.

Præsentation af DØK-grupper (Gruppe 2)
Der mangler en beskrivelse af udførelsen (eller grundigere). Hvordan skal folk deles op? Og når de besøgende ankommer i små klumper, hvordan skal de så komme ind i grupperne? Hvordan skal grupperne styres, og hvem skal fortælle om DØK-grupperne? Hvordan skal der skiftes mellem grupperne, således at alle fraggler kommer til at høre det hele. Hvordan skal billederne fra Toms bruges? Er det noget som vejlederne som skal deltage i. Kort sagt mangler dette punkt at blive tænkt igennem temmelig meget.

Gruppeprojekt "Elev vs. studerende" (Gruppe 1)
Gruppen fik en del input til at komme videre med punktet. Generelt mangler punktet en mere præcis formulering af hvordan man skal gribe diskussionen an. Dvs. hvor man skal starte, og hvad man kan sige for at "provokere" de måske lidt sløve fraggler til at tage stilling til det at være studerende. Endvidere mangler der et revideret ark med citater, der kan bruges som diskusionsoplæg.

Evaluering af introforløb (Gruppe 4)
Gruppen havde foreslået at fragglerne skulle betale et depositum på 50 kr., som ville blive tilbagebetalt når de afleverede et udfyldt evalueringsskema. Begrundelsen herfor var, at når vi lægger et så stort arbejde i intro, skal vi også have en ordenlig tilbagemelding fra fragglerne. Der var en del diskussion om vi det var en god idé med det depositum eller ej, og det endte med at vi beholder depositummet, men sætter det ned til 20 kr. Det endelige skema skal udarbejdes, når vi ved hvilke aktiviteter der kommer til at foregå på hvilke tidspunkter. Gruppen arbejder videre.

Fagbeskrivelse og studie- og eksamensordninger (Gruppe 1)
Her mangler der en hel del. Først og fremmest må gruppen finde ud af hvorledes studieordningen er blevet ændret, bla. med hensyn til eksamenordninger, indhold af fag og den nye førsteårsprøve. Tal f.eks med Sanne '90 eller Lise, som skulle være hjemme fra ferie en gang i slutning af juli eller starten af august. Hvis gruppen ikke kan få fat på materialet herfra, må de prøve andetsteds på HHK. Endvidere mangler der det vi har snakket om før, med at uddybe alle de emner under de forskellige fag med et par liniers stikord, så man kort kan ridse op hvad eks. pengepolitik går ud på, så man ikke bare står og remser det op for de måbende fraggler.

Festmiddag (Gruppe 4)
Ingen tilføjelser

Forbryderalbummer (Gruppe 2)
Her har gruppen slet ikke set på punktet, og vi venter i spænding på at de får revideret det, og f.eks får udarbejdet et nyt budget. De skal desuden have skaffet et kamera (med "skaffet" mener vi ikke stjæle, men låne/leje ...). Det var evt. en mulighed at spørge Sofus '92 (ham uden hund), og iøvrigt har Sidsel også et udemærket kamera. Man kan iøvrigt også låne udemærkede kraftige lamper på videocenteret til belysning osv.

Fraggleunderholdning (Gruppe 1)
Den er der vel ikke så meget mere til.

Gruppearbejdsproblematik (Gruppe 3)
I stedet for at de tre artikler bare tjener som oplæg til den senere diskusison om dannelse af grupper ud fra oplægget med de mange mærkelige typer (hvor der iøvrigt også skal tilføjes nogle "almindelige mennesker" for de findes vel også på DØK) så skal fragglerne i større grad inddrages i en diskussion af fordele/ulemper ved gruppearbejde.

Hemmelig ven (Gruppe 2)
Mangler fuldstændig at blive revideret. Fy! Pinligt, I har været fem mennesker! Her mangler der bla. sedlerne (som skal indeholde en tegning af f.eks. Steen og Stoffer som krammer hinanden, lissom sidste år).

Indkvartering (Gruppe 3)
OK

Gruppeprojekt "Karakteristik af fraggleårgangen" (Gruppe 2)
Her mangler der en beskrivelse af hvornår gruppen skal lave spørgeskemaer (hvis det er det de skal), således at vi kan have dem med. Hvad gør man iøvrigt i denne situation hvis ingen kender noget til WP!

Kommunikationsøvelser (Gruppe 4)
Husk at skrive at alle omgængere gerne må holde fri så længe det varer (de bliver sat på madlavningsholdet). Gruppen som skal lave den sidste kommunikationsøvelse har nu modtaget materialet, og vil sørge for at gøre punktet færdigt)

Lysbilleder (Gruppe 4)
God nok, men gruppen mangler at finde billederne frem.

Alt om mad på introdage (Gruppe 4)
OK

Mad og kioskgruppen (Gruppe 1)
Hvordan laves bartenderordningen?

Madlavning på rustur (Gruppe 2)
Her har gruppen slet ikke revideret punktet. Fy igen! Der skal generelt flere mennesker til grupperne, specielt drejer det sig om opvask efter aftensmaden, oprydning efter besøgsaftenen, madlavning til besøgsaftenen og festmiddagen.

Natløb (Gruppe 2
Gruppen mangler at revidere punktet. Fy nok en gang. Yderligere forslag til ideliste:

Gruppen skal prøve at skaffe kort over området

Navnelege (Gruppe 3)
Nothing further.

Olympejade (Gruppe 1)
OK

Pausedag (Gruppe 3)
Gruppen mangler at revidere punktet. Hvad skal der bruges af oplæg/fupoplæg i år?

Piger på DØK (Gruppe 4)
OK

Rengøring på rustur (Gruppe 3)
Oplægget er stort set OK, dog mangler der at blive sat personantal på de forskellige opgaver. Der kan med fordel også udarbejdes en plan over den rengøreing der skal ske lige inden vi tager hjem.

Skattejagt (Gruppe 2)
Der skal skaffes kort over København. Gruppen skaffer dem. Skaf så mange kort som muligt, ellers må vi kopiere noget. Der skal endvidere udarbejdes en liste over de ord der skal indgår i de sange grupperne skal "producere". Vi blev på week-end'en enige om, at alle vejlederene en dag inden intro starter, tager hinanden i hånden to-og-to, og går en af skattejagtens ruter,- da det ikke er os alle sammen (bla. en af undertegnede, gæt selv hvem) der er 100% klar over hvor alting befinder sig .

Studieteknik (Gruppe 4)
Her ved gruppen godt hvad den skal lave, og den er i gang med det.

UBM (Gruppe 2)
Der mangler en forside, med hvem den er lavet af, formål, materialer osv. Ellers et meget flot arbejde (for første gang af denne gruppe).

Hvad kan jeg blive (tidligere DØK'ere i erhverveslivet) (Gruppe 3)
Gruppen har overhovedet ikke rørt ved punktet. Sidste år fandt vi jo ud af at det ikke var en god ide bare at smide nogle jobprofiler op på en overhead, og så fortælle om det. Josefine har skaffet en uddannet DØK'er som gerne vil komme og fortælle om sit job, og Jan Heje har lovet, at hvis vi siger til så vil han skaffe et par stykker yderligere. Sørg for at få inddraget lønstatistiker bedre end sidste år, evt. skal de bare uddeles på skrift til de som er interesserede. Husk iøvrigt at dette punkt i forhold til sidste år er delt op i to punkter, hvor en anden gruppe tager sig af det med DØK'eres studiejobs.

Hvis der er nogle som er i tvivl om hvilke grupper de er med i, så følger de atter en gang:

Gruppe 1
Christina, Borup, Keld, Krystle og H.C.

Gruppe 2
Jakob, Vejrum, Helle og Lohse

Gruppe 3
Bertel, Flemming, Sofus, Marianne og Hrunnta

Gruppe 4
Kenneth, Sidsel, Jose, Hensing og Søren.

Hvis du ikke var med på weekenden i Hrunntas sommerhus, blev der heller ikke taget noget billede af dig til vejlederalbummet, som skal sendes ud sammen med velkomstbrevet til fragglerne den 27. juli. Hvis du vil undgå at blive tegnet af Josefine (i hendes specielle frihåndsstil), eller at Tjørnov dykker ned i sin store kasse med hidtil upublicerede halvpornografiske billeder og finder et billede frem af netop DIG, så synes vi at du skal sende et vellignende fotografi af dig selv til Josefine eller Søren så vi har dem senest mandag den 26. juli, og helst før.

Det med bluserne er i orden. Vi besluttede at hver vejleder måske kommer til at spæde et par kroner til (vi satte det til maks 40 kroner) for at vi kan få trøjer med to-farvet tryk. Der blev godkendt et tryk (udarbejdt af Sofus), og farvene blev flaskegrøn og bordeaux.

Fortsat god fornøjelse med arbejdet, og god sommerferie

Josefine og Søren


Budget for DØK Intro '93 Revideret 28. juni 1993 (vedtaget i Studienævnet)

                         OMKOSTNINGER   INDTÆGTER
Introplanlægning

Introlønninger (428 timer á 99,78 kr.)                42.707
Transporttilskud fra DSR                        3.591
Introadministratorlønninger (120 timer á 99,78 kr.)          11.974
Fortæring planlægningsweekender             4.080
Transportudgifter                    3.591	
Introplanlægning ialt                 19.645     46.298

Introdage

Introdage
   Morgenmad                     1.000
   Gammel Dansk                    900
   Diverse                       500
Foto/video                       2.300
Introtrøjer                       2.600
Introdage ialt                     7.300

Rus-tur

Hytte- og transporttilskud fra Handelshøjskolen            19.646
Hytte- og transporttilskud fra DØK Foreningen             3.150	
Indbetaling fra studerende (90 pers. á 300 kr.)            27.000
Busleje                         4.700
Hytte
   Leje (110 pers. i 4 døgn á 45 kr./døgn      19.800
   El                        1.500
   Gas                        1.000
Forplejning - gæster (50 gæster á 35 kr.)        1.750     1.750
Forplejning - studerende (90 pers. á 230 kr.)     20.700
Forplejning - Intro-vejledere (20 pers. á 230 kr.)   4.600
Diverse                         1.500

Rus-tur ialt                      55.550     51.546

DØK Intro '93 ialt                   82.495     97.844

Overskud til DØK-Foreningen              15.349