KOMMENTARER TIL REGNSKABET:

Regnskabet er opstillet med både de oprindeligt budgetterede tal, og så de realiserede. Det medfører bl.a. at der er et par budgetafvigelserne som bliver meget synlige, og vi vil derfor komme med en kommentar til dem.

Fortæring planlægningsweekender: Der deltog færre introvejledere på disse weekender, og derfor er udgifterne ligeledes blevet formindskede, idet der var afsat 120,00 kr. pr. vejleder pr. weekend.

Introdage - diverse: I budgettet var der ikke taget højde for vores transportudgifter disse dage, hvilket forårsagede en pæn budgetoverskridelse.

Mad - introtur: Vi sparede åbenbart en hel del på maden. Den var ellers god.

Diverse: Blev noget større end forventet på grund af en række mistede cd'er, samt at vi valgte at betale de studerendes taxi-regninger når de skulle fra og til skadestuen.

Frederiksberg den 21. november 1993

Søren Tjørnov, Josefine Nielsen