Søren Tjørnov
Rektorparken 1, 826
2450 Kbh SV

Valby den 15. maj 1994

DØK-foreningen af 1986
Kasserer Kristine Lindstrøm
Kabbelejevej 28C, 2.tv.
2700 Brønshøj

Kære Kristine

Hermed fremsendes alle bilagene i forbindelse med DØK intro 1993, samt en oversigt over den sidste indbetaling fra intro til DØK-foreningen. Der mangler enkelte bilag i kuverten fra "weekend 2". Dette skyldes at de er blevet udleveret til DSR, for at vi kunne få udbetalt vores tilskud herfra. Det endelige, og af DØK studienævnet vedtagne, regnskab for intro 1993 fremsendes ved en senere lejlighed.

Og så til det store regnestykke.

DØK intro modtog i sin tid et beløb for at kunne afholde diverse udgifter i forbindelse med intro. Dette beløb var på 19.230,00 kr. Overskuddet fra intro var på 17.892,18 kr. Lægger man disse to tal sammen, får man at DØK-foreningen samlet skal modtage 37.122,18 kr. Dog skal man herfra trække de 3.080,00 kr. fra som blev givet i tilskud (30,00 kr. pr. person - det såkaldtte "fup-tilskud"), samt tilskuddet til besøgsaftenen (62 gæster á 35,00 kr. = 2.170,00 kr.). Herved kommer man ned på et beløb på 31.872,18 kr. Der er fra Handelshøjskolens side allerede blevet udbetalt 28.499,00 kr., hvilket bringer det resterende beløb ned på 3.373,18 kr.

Men det er ikke det hele. Vi ligger inde med en mindre mængde smudsige penge, som på en eller anden måde er blevet "til overs"! Det drejer sig om resterne af de penge som kom ind ved den traditionsrige auktion på introturens hjemrejsedag, 920,00 kr., samt 1.800,00 kr. som stammer fra et depositum som blev afleveret til en aktivitet (90 personer á 20,00 kr.), og som vi aldrig har fået leveret tilbage. Vi overlader således disse penge i DØK-foreningens varetægt, men beder foreningen om at øremærke pengene til formål som i særlig grad har noget med denne årgang at gøre (årgang 1993).

Det samlede beløb som vil blive sat ind på DØK-foreningens girokonto er således 3.373,18 kr. + 920,00 kr. + 1.800,00 kr = 6.093,18 kr.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov
Introadministrator, DØK intro 1993