REFERAT AF UNDERGRUPPEMØDE DEN 14.04.93

Aktivitetsgruppen

En kedelig tirsdag, var denne gruppe sat stævne hos undertegnede. Desværre var der nogle enkelte misforståelser m.h.t. tidspunkt, da referanten desværre havde misforstået et eller andet (men hvem undrer det ?).

Efter diverse frem og tilbage snakke, blev vi endelig enige om hvad det egentligt var vi skulle behandle. Opklaringen af dette var nok vores største problem.

Men nogle forløbige konklusioner og delmål nåede vi dog frem til.

 • Der skal være en bedre opbakning omkring dannelse af læsegrupper.
 • Kontakte studievejlederen, for at undersøge hvilke spørsmål de nye studerende egentlig kommer med.
 • Nye regler omkring S.U., indhente brochure.
 • Forsikringsforhold, bl.a. fagforeninger.
 • Indhente brochure fra DØF, FDC for at få yderlige oplysninger.
 • Indhente pensumliste fra S.L.
 • Gøre de sturende opmærksomme på at man ikke behøver at købe alle sine bøger i S.L., der forfindes også ældre studerende og andre boghandlere.
 • Det er nogle gang muligt at fremskaffe de engelske bøger i en dansk eller norsk version.
 • Forhold omkring kopiering og udskrift.
 • Computer udstyr, anskaffelse eller mangel af dette.
 • Alm. overlevelse (the, kaffe, rosalina, pizza).
 • Noget om den hjælp man kan få (Studievejledning, psykolog, social rådgiver m.m.).
 • Eksamenstilmelding, undersøge om der er kommet nye regler -> Studienævnet
 • Forsættelse på 2 og 3 år + overbygning.
 • Udnyttelse af de ældre og mere erfarene studerende.
 • Undersøge omkring adgang til et OpgaveBibliotek.

  Dette var nogle forløbige punkter, som enten skal uddybbes nærmere eller/og undersøges nærmere.

  CHRISTINA

  HHK's opbygning og studenterpolitik: Repræsentanter for studenter organisationer inviteres til at besøge os og fortælle om aktiviteterne i deres organisationer.

  Ligeledes på vil der ske en orientering om Handelshøjskolens opbygning med repræsentanter for de forskellige styrende organer, der fortæller om aktiviteterne/beslutningerne i disse, samt de studerendes muligheder for at få indflydelse.

  Som opfølgning på præsentationerne af studenter organisationerne og Handelshøjskolens opbygning arbejdes der med en lille case-opgave. Case-opgaven omhandler et antal aktuelle problemer på Handelshøjskolen og vores muligheder som studerende og specielt DØK-studerende for at gøre noget ved disse problemer gennem studenter organisationerne og Handelshøjskolens styrende organer.

  Skattejagten rundt omkring til Handelshøjskolens bygninger omfatter i forbindelse med de enkelte lokaliteter en præsentation af hvad der foregår, hvem der bestemmer og mulighederne for at påvirke disse.

  Der arbejdes med en kommunikationsøvelse, som omhandler forskellige former for valg af repræsentanter, hvilket følges op med en relatering til forskelle mellem studenter organisationerne og betydningen af Handelshøjskolens styrelsesvalg.

  Som opfølgning på behandlingen af gruppearbejdsproblematik arbejdes der med en lille case-opgave. Case-opgaven omhandler gruppearbejdsproblematikken som et aktuelt problem på DØK-studiet og mulighederne for at gøre noget ved sådanne problemer gennem holdmøder, studiemøder og studienævnet.

  I forbindelse med orienteringen om blandt andet fag, pensum og eksamen, sker der ligeledes en orientering om hvordan man som studerende kan få indflydelse på disse forhold gennem studienævnet.


  Valdemarsgade d. 19. April
  Den Sociale Gruppe

  De sociale medlemmer er: Thomas Hensing, Helle Schade Hansen, Jakob Leander, Thomas Bertelsen, Thomas 'Sofus' Kristiansen og (på trods af en tidligere ekskludering) Keld Bjarne Sørensen.

  Efter lidt løs diskussion, et hurtigt måltid og to milk-shakes blev vi enige om at gennemgå punkterne fra indholdsfortegnelsen i 'DØK Intro Quick Reference Manual' slavisk. De sociale punkter blev behandlet og de asociale blev sprunget over. Vores emne er alt det sjove samt udenforskole aktiviteter.

  1. Besøgsaften
  Der skal være en strammere styring af blandingen af de besøgende ved bordplaceringen. Udlevering af navneskilte til de besøgende, hvor de samtidig skal skrive deres navn på en seddel som skal bruges til bordplanen.

  Indbydelsen skal indeholde information om at de besøgende ved påregnet overnatning bedes medbringe sovepose, underlag, eller sengetøj (inkl. dyne og pude). Sidste års impulsive idé med rundbold kan udvides med fodbold. Der skal ringes rundt til alle de ældre studerende.

  2. Navnelege
  Drop klistermærkerne igen. To-Og-To kan leges både første og anden dag, med forskellige emner: familieforhold, stjernetegn, hobby og sexperversioner (kan være sammenfaldende). Rækkefølgen af navnelegene skal bibeholdes/overholdes. Holdene må ikke være større end 1/3 af årgangen. Navneleg om fredagen kan droppes til fordel for skattejagten (se Skattejagt). Navneleg den første dag på rusturen.

  3. Lysbilleder
  Nye billeder: vejledere, vejleder weekends, DØK-aktiviteter, DØK-smiler, gruppeopgaver, undervisning, DØKkendales mm. Opdelt i Hovedemner. Videofilm om DØK-studiet.

  4. Fraggleaften (Fragglefester)
  Bryggeriet Apollo er reserveret til fredag d. 20 August. Skal stå i introbrev. Ingen DØK-gryde-fest på grund af meget begrænset antal dage inden rustur.

  5. Skattejagt
  Skattekort med rute til alle fraggler (inkl. ikke besøgte HHK lokaliteter). Pitstops. Bedre proklamation af formålet med insamlingen af ord undervejs. Der skal mere tid til arrangementet pga. bedre gennemgang af arrangementet og for at alle fraggler deltager i hele arrangementet. Minus Howitzvej (giver mere tid). Evt. promotion af DØK-foreningen, og DØK-forenings sponsoreret forfriskning på Rosalina (måske skulle vi kontakte DØK-foreningen først). Skal placeres tidligere. A.S.A.P. for at være færdig kl. 14. Frokost undervejs (de kan muligvis nå at komme tilbage til frokosttid hvis vi starter efter morgenmaden).

  6. Hemmelig Ven
  OK - ingen forslag.

  7. Inkvartering
  Omgængere skal trækkes til siden og opfordres til at være ekstra med på legen. Pigerne skal integreres.

  8. Gruppearbejdsproblematik
  Citat fra evalueringsrapport: "Selve materialet er godt nok, der skal bare udarbejdes et stærkere diskussionsoplæg. Man kan måske med fordel starte gruppearbejdet med, at hver enkelt tager stilling til det læste."

  9. Fraggleunderholdning
  Bedre planlægning, kort med sjovt, evt. i forbindelse med maden. Aktiv kontaktperson. Ikke nødvendigvis underholdning hver aften, måske kun på besøgsaften. Udarbejde forslag til underholdning.

  10. Natløb
  Snorkel. Oplæg til gode poster: flere spørgsmål, tænkeopgaver, "føl med fod", "bedøm afstand". Drop poster som er blevet evalueret dårligt. Se idéliste i evalueringen.

  11. Piger på DØK
  Minst én kvindelig vejleder.

  12. DØK-grupper Citat fra evalueringrapport: "Dette punkt skal placeres for sig selv, da det blev for rodet at fortælle om det under middagen. Det er ikke nødvendigt at de involverede personer fortæller om netop deres gruppe. Vejlederne kan istedet fortælle det der skal fortælles, i nogle mindre grupper af nye studerende. Ellers kan man udarbejde et mindre lysbilledshow og/eller foredrag, der fortæller om disse gruppers formål og arbejde." Tilbage til metoder fra forrige år. Skriftligt oplæg om de enkelte grupper, skrevet af medlemmer. Gruppemedlemmer ankommer tidligere til den aften. Diskussiongrupper på ca. 15-20 fraggler.

  13. Olympiade
  Megafon. Flere vejledere til styring. Klarlæggelse af reglerne.

  14. Festmiddag.
  Genialt med pænt tøj. Husk ekstra penge. Fraggletale.

  15. Karakteristik af fraggleårgangen
  Skal neddæmpes i omfang. De skal vide hvor langt de må gå (med personlige emner). Vigtigt at vejlederen har situationsfornemmelse.

  16. Lappedøkker
  Formel invitation, megaflot, farvet papir. Oscaruddeling. (Rapand-uddeling). Vejlederne viser de nominerede og uddeler priserne. Underholdning af vejlederne, planlagt hjemmefra (weekends). Undersøg belysning, hvis mangelfuld medtages hjemmefra.

  17. Morgenmad
  Vi kan kendes på trøjen/kasketten, skal stå i brevet.

  18. Foto
  Optræning af alle vejledere: teknisk, hvad bør filmes mm. Lån af kamera til weekend for grundkursus.

  Venligst refereret af
  Sofus '90

  P.S. Da jeg har skiftet adresse bedes du opdatere din adresseliste. Ny adresse:

  Thomas 'Sofus' Kristiansen
  Valdemarsgade 72 4th
  1665 København V
  Tlf.: 3121-6692