Referat af Intro-møde den 14/6-93

Fremmødte:
Da mødet startede var mødedeltagelsen ret lav, men som mødet skred frem, mødte alle op.

Dagsorden:

Denne dagsorden blev på ingen måde fulgt, og der blev hoppet fligtigt mellem punkterne. Det ville derfor være åndsvagt at prøve at refererer mødet kronologisk, så jeg har samlet alle punkterne, således at de i referatet er samlede enheder, og ikke som på mødet spredt småsnakken om alt og ingenting.

Punkt 1. Valg af dirigent
H.C. valgte sig selv, og der var ingen modstand.

Punkt 2. Valg af referent
Understegnede meldte sig friviligt.

Det lykkedes for første gang at komme gennem de to første punkter på 3 sekunder. Tre hurra for os selv.

Punkt 3. Godkendelse af referat for sidste møde
Hensing mente ikke at adresselisten var godt nok opdateret med hensyn til at fortælle om de andre aktiviteter, som folk er involveret i. Det blev pålagt undertegnede at rette denne fejl.

Punkt 4. Praktiske ting ved turen i week-enden 2-4 Juli
Følgende har meldt fra: Lohse, H.C., Flemming, Sidsel, Christina (som forøvrigt havde doneret de ved mødet tilstedeværende flødeboller, som en bestikkelse for at hun ikke skulle lave flere referater)

Følgende kommer måske ikke: Vejrum, Kenneth. Afgang for dem der kommer er Kl. 12.00 på JTP. Følgende medbringer biler: Kristine (5 pers.), Keld-Bjarne (4 Pers.), Havemann (4 pers.), Jakob (2 pers.).

Adressen for sommerhuset er: Sneppevænget 32, 3200 Frederiksværk. Det er meget nemt at finde. Kør ad hovedvejen mellem Helsinge og Frederiksværk. Drej ned ad Store Ryvej, den ligger ca. 9 km fra Helsinge og 3 km efter Ramløse lige overfor Tinggården. Drej ned ad Sneppevænget og fortsæt næsten til slutningen af vejen. Huset ligger på højre side af vejen og er grønt med en terrasse.

Punkt 5. Udarbejdelse af tidsplan
De forskellige personer og organisationer, som skal holde tale eller præsenterer sig selv, skal notificeres, og til dette må vi have en tidsplan, således at vi kan fortælle dem, hvornår de skal komme og hvorlænge de skal bruge.

H.C. stillede forslag om, at alle organisationerne først præsenterede sig selv om tirsdagen, fordi ingen kan huske hvad der sker på førstedagen. Dette blev vedtaget. Santidigt blev det besluttet at hver organisation skal have 10-15 minutter.

Dekanens og NBA's tale skal stadig ligge om Mandagen.

Besøgsaften er om onsdagen, og gæsterne inviteres til Kl. 16.00. Borup blev her kraftigt irrettesat for endnu ikke at have skaffet kort og bustider.

Punkt 6. Trøjer
H.C. har et tilbud på 2500 kr (130kr pr. stk) for trøjer med et tryk foran med en farve. Keld-Bjarne havde hørt, fra en han kendte, om et tilbud på 140 kr for tre (3) t-shirts, med op til 6 farver i trykket. Der vil blive taget en endelig afgørelse blandt disse to forslag, så snart Keld-Bjarne har fået verificeret hand tilbud.

Der blev stemt om hvorvidt Flemmings forslag til motiv skulle være det, der blev påtrykt trøjerne. 9 stemte for, 9 imod og 1 afstod fra at stemme. Da det ikke kunne vedtages, blev man enige om følgende: H.C. og Keld-Bjarne udarbejder hver tre forslag til motiv, som vi kan stemme om næste gang.

Punkt 7. Budget
Vores Intro-budget blev ikke godkendt af Studienævnet. De mener at overskuddet mindst skal være lig med den skattebesparelse, som vi opnår ved at donerer vores lønninger til DØK-foreningen. Det vil sige at overskuddet skal være 15000 kr istedet for som nu 11000 kr.

Der opstod en længere diskussion om Studienævnet blander sig for meget i Intro-budgettet, når DØK-foreningen og Intro-gruppen er enige, hvorunder der blandt andet blev sat spørgsmålstegn ved, om Jan Spies-Rejers forslag om 50% til DØK-foreningen ikke blot var grebet ud af luften, da hans argumenter for at Intro-gruppen brugte for mange penge, ikke holdt stik.

Konklusionerne blev som følger: Det et Studienævnet og Studienævnet alene, der beslutter om der skal bruges penge på intro. DØK-foreningen vil gerne accepterer at der kun bliver et overskud på 11000 kr. Vi bør prøve at få vores budget igennem en gang til. Derefter belv der opstillet 4 forslag til, hvad der kunne gøres hvis det stadig ikke belv godkendt.

Der blev derefter stemt om forslagene og det faldt således ud (For/Imod/stemte ikke):

Det blev derfor pålagt introadministatorerne, at skrive at fremlægge vores sag således for studienævnet: Enten 1. Godkende vores budget i den nuværende form 2. Acceptere at vi får et tilskud på 4000 kr fra DØK-foreningen. Hvis ingen af disse punkter kan accepteres, vil introgruppen holde et ekstraordinært møde, med det ene formål, at bestemme om vi skal fortsætte som introgruppe.

Da Studienævnsmødet var den 16-6 og skrivende stund er 20-6 (næsten 21-6), kan vi meddele at studienævnet fastholdt sit krav om 15000 kr i overskud, men at de var ligeglade med, om introgruppen søgte DØK-foreningen om penge. Efter samtale med Søren Tjørnov kan det meddeles, at løsning 2 er gennemført, idet DØK-foreningen har godkendt et tilskud til DØK-intro på 4000 kr.

Punkt 8. Uddelegering af de sidste opgaver
Dette punkt blev udskudt til week-endturen.

Punkt 9. Evt.
Der var ikke noget til evt.

Meddelser, der ikke drejer sig om Intro
Helle og en af hendes veninder holder em grise-fest den 14-8, på et eller andet Kollegie i Herlev. Mærk datoen af i jeres kalender.

Efterskrift af Søren
Jeg beklager meget at referatet er kommet så sent ud, men der var lige noget med eksaminer og fester som tog og stadig tager tid!

Med hensyn til budgettets godkendelse i studienævnet: Det lykkedes undertegnede at overtale Niels Bjørn-Andersen til dagen før studienævnsmødet at godkende budgettet som det var (altså det oprindelige budget). Og så var alting godt lige indtil næste morgen, hvor de studerende i studienævnet faldt os i ryggen (og hverken Josefine eller jeg var mødt op idet vores budget jo var blevet godkendt) og krævede at godkendelsen blev kaldt tilbage. NBA protesterede, men resultatet blev at studienævnet fastholdt sit krav at overskuddet skal være mindst 50% af de skattefrie lønninger.

Så vidt jeg er orienteret var problemet med at vi i så fald vil få tilskud fra DØK Foreningen også oppe at vende. Holdningen hertil var, at Studienævnet ikke vil blande sig, idet det mener at det herefter er et problem mellem DØK Foreningens bestyrelse, DØK intro og de øvrige medlemmer af DØK Foreningen, som de respektive parter må stå til ansvar for på generalforsamlingen den 20. november.

Vores løsning er blevet således: Vi ved allerede nu at 6 personer ikke vil deltage i hytteturen den 2.-4. juli. Derved bruges der jo heller ikke penge på dem, og vi sparer således 6 x 120 kr = 720 kr. Vi sparer yderligere 400 kr. på video, idet denne post i forvejen er sat lidt højt. De sidste 3150 kr. har vi ansøgt om og fået bevilliget af DØK Foreningen (svarer til 35 kr. pr. person). Budgettet hænger nu sammen, og vi håber at NBA godkender det før weekenden.

Og med hensyn til til weekendturen den 2.-4.: Vi mødes som allerede skrevet foran JTP fredag klokken 1200. Derefter kører vi nordpå i samlet flok, og foretager højst sandsynlig vores indkøb i Brugsen i Helsinge. Josefine og undertegnede vil gøre vores bedste for at udarbejde en fyldestgørende indkøbsliste (Kristine får ikke lov til at bestemme hvor mange flasker Lambrusco vi skal købe). På en eller anden måde gætter vi også på at det bliver noget med at vi skal grille.

Og så er der lige det der med sengepladser: Der er 5 senge i huset. Hrunnta mener at der sagtens kan sove 3 mennesker på sofaen. Derudover menes de at være omkring 2-3 drømmesenge tilstede. Dermed mangler vi således ca. 4 sengepladser, så hvis du har en luftmadras, så ring endelig til Josefine eller Søren, så vil vi prøve at koordinere det lidt.

Husk sovepose og myggebalsam!

PS: Sofus pålægges hermed at sørge for at medbringe et stk. C90 eller C100 bånd med Re-Sepp-ten indspillet et maksimalt antal gange.

Med venlig hilsen
Søren