REFERAT AF MØDET DEN 28 APRIL

Tilstedeværende:
Jakob, HC, Vejrum, Sofus, Hensing, Haveman, Marianne, Helle, Kenneth, Lars, Flemming, Borup, Tjørnov, Josefine, Keld-Bjarne, Kristine og Christina.

Fraværende:
Bertel og Sidsel. Lene har meldt sig ud af intro-gruppen.

Ad 1: Josefine meldte sig som dirigent.

Ad 2: Undertegnede påtog sig det hverv som referant, på trods af udmattelse efter datalogiopgave.

Ad 3: Referatet fra sidste gang blev godkendt efter at HC havde klaget over fejlciteringer.

Ad 4: Trøjer! HC var straks på banen, og kastede sig ud i en lang tale om de forskellige problemer i den forbindelse hvor mange penge vi vil bruge og hvordan de skal se ud.

Det skal lige siges at undetegnede på et tidspunkt opgav at følge med i dikussionen da denne havde varet en times tid og at der end ikke var nået til enighed omkring farven. Jeg vil derfor opgiv at give rede for alle de ting der blev sagt og diskutteret. Enden på debatten blev følgende:

Ad 5: Ændringer fremgår af det vedlagt adresse skema.

Ad 6: Haveman har meldt grøn lys m.h.t. til lån af sommerhus til den første intro-weekend. Der mangler stadig bolig til den anden weekend. Dette vil blive undersøgt.

Ad 7: Forslag og idéer fra de nedsatte grupper skal implementeres i manualen. I forbindelse med dette vil der blive nedsat nye grupper. Der henvises til de af grupperne udleverede papirer. HHK's studenterpolitik m.m.

Nyt forslag om en case om vigtigheden i at samarbejde, at det er en demokratisk process. Præsentationen skal lægges på intro-dagene, og der skal på intro-turen laves øvelser i organerne's funktioner. Skattejagten skal udvides med et kaffe/ kage besøg i organisationerne's lokaler. Ellers henvises der til det udleverede opsummering af gruppen's overvejelser.

Social gruppen
Den nye gruppe skal komme med flere forslag ang. aktivering sammen med de ældre studerende på besøgsaften. Der var sidste blevet klaget over at der ikke var nok muligheder for at komme til at snakke med de nye fraggler.

Praktisk gruppen
Den udleverede referat er nærmere en huskeseddel om hvilke oplysninger de nye studerende skal have. Alt dette kun muligvis tages op om onsdagen.

Til denne gruppe hører overvejelser ang. mad, indkøb o.s.v. på rusturen til. Disse var dog ikke blevet gennemgået af gruppen, da denne ikke mente at dette hørte til det praktiske.

Faglige gruppe

Flere overheads, dette skal undersøges at fremtidigt underudvalg. Vægten ved årgangsbeskrivelserne skal lægges på 1 årssturderende, da disse har en bedere erindringen derom.

DØK'ere i erhvervslivet skal behandles lidt mere seiøst, måske udvides med studiejobs. Der er forslag om at tage kontakt med nogle færdige døk'er for at høre hvad de laver. Ydermere kunne man måske tage stillingssektionen i søndags avisen og gennemgå denne for at se hvilke stillinger der vat en mulighed.

Ad 8: Der bliver lavet 4 nye grupper, der deler de 28 punkter (i manualen ).

Gruppe 1: Christina, Borup, Keld-Bjarne, Kristine og HC.
De skal behandle følgende punkter: Besøgsaften, Fagbeskrivelser, Kiosk og økonomi, Elev vs. studerende, Fraggleunderholdning og Olympiade.

Gruppe 2: Jakob, Lars, Vejrum, Helle og Lohse.
De skal behandle følgende punkter: Mad på rusturen, Skattejagt, Hemmelig ven, UBM, Natteløb, Præsentaton af DØK grupper, Karakteristik af fraggleårgang og Forbryder album.

Gruppe 3: Bertel, Flemming, Sofus, Marianne og Haveman.
De skal behandle følgende punkter: Navneleg, Rengøring, Indkvartering, Gruppeproblematik, Pausedag, Handelshøjskolen's opbygning(ny case) og Hvad kan jeg blive?.

Gruppe 4: Kenneth, Sidsel, Hensing, Tjørnov og Josefine.
De skal behandle følgende punkter: Lysbilleder og DØK film, Madlaving, Kommunikationsøvelser + ny case, DØK'er i erhvervslivet, Piger på DØK, festmiddag, Evalueringsskemaer og Studieteknik.

Lappedøkershowet vil blive lavet på en intro-weekend. Tjørnov og Hensing står for velkomstbrevet.

Ad 9: Der kom forslag om at planlægge vejleder møderne til et andet tidspunkt end lige efter maden.

Maden på rusturen skal fragglerne have bestemt om mandagen, da det skal bestilles hos købmanden en uge før.

Sanne, den nye studievejleder vil gerne deltage i intro forløbet, samt komme på besøgsaften. Dette blev godtaget.

Der skal på budgetet sættes af til trøjerne. Fortæringen på weekenderne sættes ned til kr. 120,-. Det ændret budget sendes ind til studienævnet. Der kan muligvis søges om seperate tilskud igennem DØK foreningen. Dette undersøges senere.

NÆSTE MØDE ER MAN. DEN 14 JUNI KL. 18.00 I DØK/MØK

Alle punkter skal være færdigbehandlet. Fil og papir afleveres til Tjørnov dagen før, så vil han kopiere m.m. (han er nemlig så vild at han gerne tager i skole en søndag).

UNDERGRUPPERNE MØDES FØLGENDE:

Med venlig hilsen

Christina (der tages forbehold til fejlcittering, efter 2 døgn uden søvn er opfattelsesevnen en del forringet).

TELEFONLISTE INTRO '93

Flemming Larsen  '92
Vibeholms vænge 25
2635 Ishøj
tlf: 42739632
Fælleskollegiet, DØK smiler

Christian Borup '92
Resedavej 4
3600 Frederikssund
tlf: 42312970
Aktivitesudvalget, Koordinationsudvalget

Thomas Bertelsen '90
Persillehaven 40, 1345
2730 Herlev
tlf: 44920080 - 1345
	
Christina Boye '92
Dalslandsgade 8, A804
2300 Kbh.  S
tlf: 31547396
Festudvalget

Sofus Kristiansen '90
Valdermarsgade 72, 4th
1665 Kbh. V
tlf: 31216692

Søren Tjørnov '90
Rektorparken 1, 826
2450 Kbh. SV
tlf: 33279344  arb: 38153571  fax: 33279400
DØK smiler	

Helle Schade Hansen & Keld Bjarne Sørensen
Egilsgade 34, 4tv
2300 Kbh. S
Helle: Aktivitetsgruppen

Kristine Lindstrøm '91
Kabbelejervej 28c, 2tv
2700 Brønshøj
tlf: 31801208
Aktivitesgruppen

Martin Havemann  '90
Griffenfeldsgade 11A, 2th
2200 Kbh. N
tlf: 35379787
AIESEC	

Josefine Nielsen '91
Skyttegade 14, 1tv
2200 Kbh. N
tlf: 35366606

Jakob Leander '91
Soløsevej 18
2820 Gentofte
tlf: 31654773  / 30316643

Kenneth Filskov Olsen '92
Vognporten 14, vær. 333
2200 Kbh. N
tlf: 43623737 -1333	

Sidsel Andersen '92
Margrethe Allé  64
2690 Karlslunde 
tlf: 42150340

Søren Vejrum '90
Hiort Lorenzens Gade 29, 3tv
2200 Kbh. N
tlf: 35364968

Lars Krohn '92
Gassehaven  112
2840 Holte
tlf: 42802316	

Thomas Hensing '89
Sindshvilevej 22A, sth
2000 Frb.
tlf: 31190943  arb: 35370803 (Fredgaard),
38152593 (N.Ø)

Marianne Mathiassen '91
Maglelund 2, st.th
2660 Brøndby Strand
tlf: 43739974

Jesper Lohse '90
H.C. Ørstedsvej 49A, 3th
1879 Frederiksberg C.
tlf: 31531241
DØK foreningen + en del mere	

H.C. Ove '90
Tøndergade 22, 1th
1752 Kbh. V.
tlf: 31232781
DØK foreningen