Referat af introduktionsmødet mandag d. 8. marts kl 14.30 i DØK/møk-centret.

Referent
Kristine '91

Fremmødte
Christian Borup '92, Flemming '92, Kenneth Filskov '92, Sidsel '92, Christina '92, Josefine '91, Helle '91, Marianne '91, Kristine '91, Søren Vejrum '90, Sofus '90, Martin Hrunntamann '90, Bertel '90, Keld-Bjarne Feldman '89

Afbud
Lars Krohn '92, Lene '91, Jakob Leander '91, H.C. '90, Jesper Lohse '90, Søren Tjørnov '90, Thomas Hensing '89, Eva von Braun ´89.

Generelt
Der var ingen egentlig dagsorden for mødet (eller også havde Søren T. den !?).

Vi fik rekrutteret nogle aktive folk som mente at kunne leve op til kravene for optagelse i Introgruppen, som dermed omfatter ialt 22 medlemmer.

Til de nye introfolk kan jeg minde om vores "møderegler": Hvis man melder afbud til et møde er man undskyldt, hvis ikke er man ude.

Josefine og Søren T. havde valgt hinanden til administratorjobbet, og der var ingen protester overhovedet.

Næste møde
Vi har fastsat næste møde til onsdag d. 24. marts kl. 18.00 i DØK/møk-centret.

På mødet vil Christina medbringe onsdagssnegle, så du behøver ikke spise før du kommer, men kan nøjes med at medbringe lidt penge.

Og så lige en barsk bemærkning fra Jose og Søren: Der er hermed lukket for tilmeldinger til introgruppen. Vi er allerede 22, og det er mere end rigeligt. Så lad være med at gå og give dine medstuderende falske forhåbninger om at de har mulighed for at joine introgruppen - for det kan de ikke! Der bliver ikke lukket flere ind til mødet end de som figurerer på dette referat!!!!

Vi har hermed taget hul på DØK-Intro 1993, og byder velkommen til de nye folk, og velkommen tilbage til de gamle.

Venlig hilsen
Kristine '91