DØK intro
c/o DØK-sekretariatet
Handelshøjskolen i København
Julius Thomsens Plads 10
1925 Frederiksberg

Frederiksberg tirsdag den 28. december 1993

Per Mogens Petersen
Langkærgårdsvej 40
3460 Birkerød

Vedrørende betaling for leje af Jomsbrog i perioden 23. - 27. 8. 1993.

Jeg beklager meget at vi har været så sene til at betale regningen for vores benyttelse af Jomsborg i ovennævnte periode. Udgangspunktet er selvfølgelig at betalingen burde være fundet sted rettidig, og jeg vil gerne fremsende en meget stor undskyldning for at dette ikke er sket.

Der er dog et par forhold vedrørende betalingen som vi ikke har kunne påvirke, og som jeg kort vil nævne her.

Jeg rykkede i sin tid udlejeren Erik Jørgensen 2-3 gange for at få fremsendt en regning. Det er således at DØK intro kun eksisterer i perioden primo februar til medio oktober. Med andre ord: Butikken er lukket i perioden medio oktober til primo februar, og der er ingen ansatte (lidt firkantet set). Jeg bad Erik Jørgensen om at få tilsendt regningen således vi kunne få den med i vores regnskab som skulle afleveres medio oktober 1993. Det kom den meget uheldigt for os ikke. Jeg får personligt kendskab til at regningen er blevet fremsendt primo november 1993.

Regningen blev fremsendt til Handelshøjskolens administration primo december 1993. Her var de meget forhippede på at få den betalt, og det er mig en gåde hvorfor det ikke har fundet sted. Sandsynligvis hænger det sammen med en udbetaling som skal finde sted til en forening tilknyttet DØK, hvor der skal foretages en modregning som dækker nogle få procent af hyttelejen, og som ikke er fundet sted pga en forkert formuleret faktura. Jeg har nu rykket foreningen for denne faktura, og vil så hurtigt det er muligt kontrollere at administrationen har betalt regningen.

Jeg undskylder endnu en gang meget det skete, og håber ikke at denne fadæse har skadet vores samarbejde.

Med ønske om godt nytår

Søren Tjørnov
Administrator, DØK intro