DØK intro
c/o DØK-sekretariatet
Handelshøjskolen i København
Julius Thomsens Plads 10
1925 Frederiksberg

Frederiksberg tirsdag den 7. januar 1994

Per Mogens Petersen
Langkærgårdsvej 40
3460 Birkerød

Vedrørende restbeløb på 540,- kr. for leje af Jomsbrog i perioden 23. - 27. 8. 1993.

De 540,00 kroner som manglede i betalingen i forhold til beløbet som var specificeret på regningen, er trukket fra beløbet efter aftale med udlejeren, Erik Jørgensen.

Da jeg i sin tid ville betale regningen, opdagede jeg i sidste øjeblik at den var udskrevet med et deltagerantal på 110 personer. Vi deltog med 107 personer, og dette er det antal jeg har skrevet under på da den tilsynsførende, Mogens Müller, gjorde forbruget op ved vores afrejse.

3 personer á 180,00 kroner giver præcis det manglende beløb på 540,00 kroner.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov
Stud.merc.-dat.
Administrator, DØK intro '93