DØK Intro '93

Så er tiden inde for at DØK Intro skal vågne op af vinterhiet, og begynde forberedelserne til introugen og den efterfølgende rustur.

Hvis der er nogle som synes at dette opslag mere har form som et skræmmeskrift for at få alle de useriøse elementer til at quit'te fra starten af, så har de ret. Hvis man ikke er 100% sikker på at man er rede til at give sig selv fuldt ud i hele perioden, det gælder det omfangsrige forarbejde i foråret, selve rusperioden, samt efterarbejdet i efteråret, eller føler at man ikke kan leve op til det høje ambitionsniveau som vil præge hele arbejdet, så kan du godt glemme alt om at blive DØK Intro i 1993.

Det følgende er en beskrivese af det arbejde som venter forude:

Foråret:
Intro '92 udarbejdede som de første en samlet beskrivelse, kald den en manual, af alle de aktiviteter som finder sted før, under og efter introforløbet. For første gang vil forårets arbejde ikke gå ud på at samle alt intromateriale igen, men derimod består i at revidere og forbedre denne manual. Til dette arbejde vil der være møde ca. en gang om måneden, med mellemliggende møder i arbejdsgrupper.

Sommeren:
Det tilstræbes så vidt muligt at frede hele juli måned. Derfor vil de to traditonelle intro-hytteture sandsynligvis blive placeret umiddelbart i starten af sommerferien, samt i starten af august. Det forventes at du deltager i begge disse hytteture. Hytteturene er primært en social aktivitet.

Introperioden:
Introugen og rusturen ligger i sidste halvdel af august. Der vil dog være meget arbejde i tiden op til denne periode, så i praksis bruges hele august til introarbejde. Det vil faktist ikke være muligt at have erhvervsarbejde i denne periode.

Efteråret:
Selvom intro formelt er afviklet på dette tidspunkt, så resterer der et efterarbejde i form af videoklipning samt udarbejdelse af en evalueringsrapport til studienævnet. Det er stadig hele introgruppen som tager del i dette arbejde.

Introarbejdet er traditionelt ulønnet, og selv om man får alle udgifter dækket, så har man i praksis en del udgifter ved at være intro, i form af tabt arbejdsfortjeneste, samt de sociale events som altid ligger i kølvandet på et sådanne projekt.

Det er således en betydelig arbejdsindsats som kræves af dig. Du skal i uhyggelig grad være socialt aktiv og udadvendt, og det på alle tider af døgnet!

Hvis du mener at du har mod til at gå løs på denne arbejdeopgave, samt mener at du kan leve op til de krav som stilles til dig, så synes vi at du skal møde op til orienteringsmødet

Bemærk venligts at der traditionelt køres med en en meget hård intern dumpe-procedure. Hvis man ikke kommer til et møde uden at have meldt afbud, så viser man ikke den fornødne interesse, og derfor er man ude! Derfor: Ingen eftertilmeldinger, så husk at møde op:

Mandag den 8. marts kl 1400
i DØK/møk-centeret

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov '90 og Søren Vejrum '90
Intro '92 administratorer