DØK Intro
c/o DØK-sekretariatet
Julius Thomsens Plads 10
1925 Frb.

Frederiksberg den 29. april 1993

Rektor Finn Junge-Jensen
Ledelsessekretariatet
Struensegade 7-9,2
2200 Kbh N

Velkomsttale for nye DØK-studerende

Vi henvender os til dig, fordi vi ligesom tidligere år vil bede dig holde en velkomsttale for de nye 1.års DØK-studerende på deres første dag på Handelshøjskolen i København.

Desværre var det ikke muligt for dig at holde denne tale sidste år (1992), hvilket vi håber på komme i forkøbet i år med dette brev.

Derfor beder vi dig markere denne dag i kalenderen, og det drejer sig om:

Mandag den 16. august 1993

Tidspunktet er ikke kendt endnu, idet vores tidsplaner ikke er lagt endnu. Men det vil blive mellem klokken 11 og 12. Vi vil vende tilbage til dig for at få bekræftet denne dato, samt for at meddele dig det helt nøjagtige tidspunkt, inden sommeferien.

I denne forbindelse vil vi også finde ud af hvorledes Handelshøjskolen repræsenteres officielt, hvis du skulle være forhindret i at deltage denne dag.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov
Introadministrator, DØK Intro


DØK Intro
c/o DØK-sekretariatet
Julius Thomsens Plads 10
1925 Frb.

Frederiksberg den 29. april 1993

Studienævnsformand Niels Bjørn-Andersen
Institut for Informatik og Økonomistyring
Howitzvej 60

Velkomsttale for nye DØK-studerende

Vi henvender os til dig, fordi vi ligesom tidligere år vil bede dig holde en velkomsttale for de nye 1.års DØK-studerende på deres første dag på Handelshøjskolen i København.

Derfor beder vi dig markere denne dag i kalenderen, og det drejer sig om:

Mandag den 16. august 1993

Tidspunktet er ikke kendt endnu, idet vores tidsplaner ikke er lagt endnu. Men det vil blive mellem klokken 11 og 12. Vi vil vende tilbage til dig for at få bekræftet denne dato, samt for at meddele dig det helt nøjagtige tidspunkt, inden sommeferien.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov
Introadministrator, DØK Intro