DØK intro
c/o DØK-sekretariatet
Handelshøjskolen i København
Julius Thomsens Plads 10
1925 Frb.

Frederiksberg den 5. december 1993

Handelshøjskolen i København
Att.: Anette Juul Hansen
Nansensgade 19
1366 Kbh K

Betaling for hytte DØK intro 1993

Hermed fremsendes regningen for leje af hytte i forbindelse med DØK intro 1993. Regningen lyder på 22.414,00 kr. Dette beløb er dog ikke korrekt, idet det svarer til at vi har overnattet 110 personer, hvor vi reelt overnattede 107 personer. Denne fejl er blevet påpeget overfor udlejeren, FDF v/Erik Jørgensen. Han foreslog at vi i stedet for at modtage en ny regning, blot trak beløbet som svarer til 3 personer fra (3x180,00 kr.), og som skrev en notits om at det er sket efter aftale med ham. Det korrekte beløb som skal betales bliver således 21.874,00 kr.

En af de førstkommende dage vil DØK-foreningen af 1986 fremsende en regning for arbejde udført i forbindels med DØK intro.

Efter aftale med Lise Hansen på DØK-sekretariatet, skal det resterende beløb for hyttelejen, 2.228,00 kr., modregnes i de 30.733,00 som regningen fra DØK-foreningen vil lyde på. Det resterende beløb er udregnet ved at fratrække hyttelejen, 21.874,00 kr., det beløb som HHK giver i hyttetilskud til DØK intro, 19.646,00 kr.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov
Stud.Merc.dat.
Administrator DØK Intro '93