Enghave tirsdag den 6. juli 1993

Hej Jørgen

Hermed fremsendes den officielle ansøgning fra DØK Intro vedr. tilskud på 35 kr. pr. studerende til rusturen i august. Det vedlagte budget er det endelige som er vedtaget i Studienævnet.

Som omtalt vil jeg gerne have dig til at overføre nogle penge til den girodankort-konto som Josefine og Jeg har oprettet i fællesskab. Gironummeret er

Søren Tjørnov
Rektorparken 1, 826
2450 Kbh SV
Gironr: 1-612-8104

Beløbet som du gerne må overføre er 19.230 kr.

Det tjener som udlæg for følgende udgifter:

	Fortæring planlægningsweekender:	 		 4.080,00
	INTRODAGE:						 7.300,00
	Forplejning gæster:			 	 	 1.750,00
	Forplejning introvejledere:			 	 4.600,00
	Diverse:						 1.500,00
	Ialt:							19.230,00

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov