Budget for DØK Intro '93

                         OMKOSTNINGER   INDTÆGTER
Introplanlægning

Introlønninger (428 timer á 99,78 kr.)                42.707
Transporttilskud fra DSR                        3.591
Introadministratorlønninger (120 timer á 99,78 kr.)          11.974
Fortæring planlægningsweekender             4.800
Transportudgifter                    3.591	
Introplanlægning ialt                 20.365     46.298

Introdage

Introdage
   Morgenmad                     1.000
   Gammel Dansk                    900
   Diverse                       500
Foto/video                       2.500
Introtrøjer                       2.600
Introdage ialt                     7.500

Rus-tur

Hytte- og transporttilskud fra Handelshøjskolen            19.646
Indbetaling fra studerende (90 pers. á 300 kr.)            27.000
Busleje                         4.700
Hytte
   Leje (110 pers. i 4 døgn á 45 kr./døgn      19.800
   El                        1.500
   Gas                        1.000
Forplejning - gæster (50 gæster á 35 kr.)        1.750     1.750
Forplejning - studerende (90 pers. á 230 kr.)     20.700
Forplejning - Intro-vejledere (20 pers. á 230 kr.)   4.800
Diverse                         1.500

Rus-tur ialt                      55.850     48.396

DØK Intro '93 ialt                   83.715     94.694

Overskud til DØK-Foreningen                      11.029