DØK-Intro
c/o DØK-sekretariatet
Julius Thomsens Plads 10
1925 Frb.

København den 5. april 1993

DSR
Fælleskollegiet
Nansensgade

Ansøgning om tilskud til introweekender

I forbindelse med afholdelse af to arbejdsweekender for DØK Intro i sommeren 1993, søger vi hermed om økonomisk tilskud til af holdelse af disse.

Weekenderne afholdes i den første uge af juli og i den første uge af august.

Formålet med weekenderne er som følger: Der er fire hovedformål med DØK Intro. Det drejer sig om information om faglige, sociale, praktiske og studenterpolitiske forhold på studiet. Fra sidste år eksisterer der et omfattende materiale til brug herved, og weekenderne vil primært blive brugt til at forbedre og supplere dette materiale. I denne forbindelse vil hovedarbejdsbyrden ligge i at udarbejde materiale til belysning af studenterpolitiske forhold, idet dette formål bliver ret svagt behandlet i vores eksisterende materiale.

Sekundært er weekenderne en social aktivitet for vejlederne. På DØK er behovet for at introgruppen er solidt og fast sammentømret ekstra stor, idet hele årgangen med alle vejledere tager på rustur samlet.

Vi er så heldige at vi har lånt et par hytter gratis i disse weekender, så derved har vi ingen udgifter. Ligeledes må vejlederne selv forestå udgifter til drikkevarer. På baggrund af tidligere års introweekender har vi opstillet følgende budget (næste side):


	Transport til første weekend:
	21 personer á 6 gule klip á 8,50 kr.			1071,00 kr.
	Madvarer til første weekend:
	21 personer á 160,00 kr.				3360,00 kr.

	Transport til anden weekend:
	21 personer á 4 røde klip á 8,50 kr.			714,00 kr.
	21 personer á 2 klip á 43,00 kr.			1806,00 kr.
	Madvarer til anden weekend:
	21 personer á 160,00 kr.				3360,00 kr.

	Samlede udgifter					10311,00 kr.

Som det ses er det ikke noget helt lille beløb de samlede udgifter andrager. Vi søger således heller ikke om tilskud til at få dækket alle vores udgifter. Vi håber at få et tilskud fra DØK-foreningen, men det er ikke videre sandsynligt idet introarbejde traditionelt ikke gør sig fortjent til tilskud herfra. Vi regner med selv at kunne dække udgifterne til mad via vejledernes lønninger, og derfor om at få vores transportudgifter dækket. Dette beløb andrager 3591,00 kr. (1071,00 + 714,00 + 1806,00).

Vi vil i øvrigt vende tilbage senere for at aftale de nærmere forhold vedrørende DSR's præsentation på DØK-introdagene i august.

På DØK Intro's vegne

Søren Tjørnov