Onsdag d. 24. marts 1993

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent/koordinator til næste møde.
 • Godkendelse af referat fra sidste møde.
 • Udlevering af vejlederhåndbog til dem der mangler.
 • Udlevering af evalueringsrapport til alle.
 • Udlevering af vejledermanual til dem der ikke har.
 • Fastlæggelse af hvordan det videre arbejde med vejledermanualen skal fortsættes
 • Status på intro, introuge, rustur.
 • Trøjer, - udformning/logo/farver.
 • Skribenter til MS/DSR-introhåndbog.
 • Møderegler mv.
 • Adresseliste.
 • Fastlæggelse af weekender, hvem har sommerhus, osv.
 • Ansøgning om tilskud til weekender hos DSR.
 • Næste møde
 • Eventuelt