Dagsorden

  • Valg af referent
  • Valg af dirigent/koordinator til næste møde
  • Deltagere
  • Udlevering af vejlederhåndbog til alle
  • Status på intro, introuge, hyttetur, trøjer osv.
  • Skribenter til DSR-introhåndbog
  • Valg af administratorer
  • Møderegler mv.
  • Næste møde
  • Eventuelt