Søren Tjørnov
Rektorparken 1, 826
2450 Kbh SV

5. december 1993

Forretningsfører
Mette Christiansen
DSR Dalgas Have

Tilskud til DØK intro 1993

Hermed fremsendes en samling bilag i forbindelse med afholdelsen af planlægningsweekender på DØK intro 1993. Vi fik i sin tid bevilliget 3591,00 kr i tilskud til afholdelse af disse weekender.

Vi modtog endvidere i sin tid et gråt klippekort til HT-området (10 klip, 220,00 kr.) samt fire 2-zoners klippekort til Vestsjællands Trafikselskab (10 klip 70,00). På disse kort var der ialt 17 ud af 40 klip tilbage (samlet værdi 119,00 kr.)

Det grå klippekort returneres ubrugt, idet vores rejse strakte sig ud over HT-området (det går kun til et sted øst for Roskilde, og ikke til Roskilde som du mente). På de fire røde klippekort har vi brugt de resterende klip (17), og de returneres ligeledes (altså klippekortene).

Fra de vedlagte bilag bedes uddraget hvad der svarer til den resterende del af vores tilskud, 3472,00 kr. Dette beløb bedes tilsendt til adressen øverst på brevet.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov
Stud.Merc.dat.
Administrator DØK intro 1993