Josefine Nielsen
Skyttegade 14, 1.tv.
2200 Kbh N

Søren Tjørnov
Rektorparken 1, 826
2450 Kbh SV

JTP, onsdag den 17. marts 1993

Vedr. stillingerne som administratorer for DØK intro

Undertegnede ønsker at søge stillingerne som introadministratorer for DØK Intro 1993. Josefine går på 2.år, og har tidligere været introvejleder (i 1992). Søren går på 3.år, og har været introvejleder 2 gange tidligere, dels i 1991, og senest i 1992 hvor han varetog jobbet som den ene administrator.

Vi er på demokratisk vis blevet valgt af en enig introgruppe til at søge ovennævnte stillinger. Det første intromøde blev holdt mandag den 8. marts, og det næste møde er planlagt til onsdag den 25. marts.

Vores mål (sammen med den øvrige introgruppe) er at fortsætte i ånden fra 1992, at forbedre og udvidde den foreliggende materialesamling, og bruge denne til om muligt at gøre introforløbet 1993 endnu bedre.

Med venlig hilsen

Josefine Nielsen og Søren Tjørnov