Velkomsttaler

Lavet af
DØK Intro 92 - Sofus K '90, Keld S '89 - 1992-06-13. Revideret af intro '93, Josefine '91 og Tjørnov '90.

Formål
At byde nye studerende velkommen, og give dem en kort introduktion til hele introforløbet.

Materialer
Udarbejdes af talerne.

Ansvarlige intro '93
Keld '89 og Hensing '89

Formidling/udførelse
Velkomsttalen opdeles i to taler. Først en kort introduktion til arrangementet resten af dagen, efterfulgt af præsentation af dekanen. Anden tale oplyser om proktiske ting forbundet med studiestarten samt information om resten af introduktionsforløbet.

Bilag
Keld-Bjarne '89's disposition:

Første tale:

Velkommen til handelshøjskolen i København på den datalogiske/økonomiske linie (DØK) - er der nogle som er gået forkert? Kort introduktion til dekan Hans Engstrøm fra HHK samt Niels Bjørn-Andersen

Anden tale: