Tidsplan for introforløbet 1993

Mandag den 16. august

		Vejlederne køber morgenmad
Kl.	845	Vejlederne møder i parkerne
Kl.	900	Fragglerne møder til morgenmad
Kl.	1100	Parkerne forlades
Kl.	1130	Ankomst til JTP - grupperne fotograferes i den rækkefølge de ankommer
Kl.	1145	Kort velkomst, gennemgang af dagens program
Kl.	1200	Velkomst ved Dekan Hans Engstrøm
Kl.	1215	Velkomst ved Niels Bjørn-Andersen
Kl.	1230	Præsentation af Introvejledere
		Navneopråb
		Eventuelle tilmeldinger til rustur
		Præsentation af arrangementet om fredagen
Kl.	1300	Lysbilledeshow
		DØK-film
Kl.	1330	Frokostpause
Kl.	1400	Samling og inddeling i grupper
		Navnelege
Kl.	1530	Slut på dagen, vejledere samles for at evaluere, samt for at inddele 		fragglerne i praktiske grupper
		Fabrikation af forbryderalbum

Tirsdag den 17. august

Kl.	845	Vejlederene mødes
Kl.	900	Samling til navneopråb og gennemgang af dagens program
		Eventuelle tilmeldinger til rustur
		Annoncering af hvilke praktiske grupper der er på rusturen
		Tilmelding til øvrige grupper
		Udlevering af forbryderalbum
Kl.	930	De forskellige organisationer præsenterer sig selv (DSR, MS, AIESEC og FDC).
Kl.	1030	Navnelege
Kl.	1200	Frokost
Kl.	1230	Studievejlederen (Sanne) præsenterer sig selv og studievejledningen
Kl.	1300	Opdeling i grupper
		Fagbeskrivelser
Kl.	1430	Navnelege
Kl.	1530	Slut på dagen
		Alle grupper til rusturen mødes for at planlægge, sammen med deres 		kontaktvejleder
		Vejledere samles for at evaluere

Onsdag den 18. august

Kl.	845	Vejlederne mødes
Kl.	900	Samling til navneopråb og gennemgang af dagens program
		Eventuelle tilmeldinger til rustur
		Et sidste husk nu at komme på fredag
		Madlavningsgrupperne + vejledere afleverer indkøbslister
Kl.	930	DØK'ere i arbejde
Kl.	1000	Inddeling i grupper
		Navnelege
Kl.	1100	Inddeling i grupper
		Skattejagt
Kl.	1500	Samling på græsplænen/Rosalina
		Præsentation af sange

Torsdag den 19. august

		PC kursus for fragglerne

Fredag den 20. august

		PC kursus for fragglerne

		Vejlederne går ud og spiser
Kl.	2100	Hyggeaften på Bryggeriet Apollo

Mandag den 23. august

Kl.	930	Alle mødes på plænen mellem JTP og Forum
Kl.	1000	Busserne ankommer
Kl.	1010	Afgang!
		Udlevering af hemmelige venner i bussen
Kl.	1130	Ankomst til hytten
		Vejlederpigerne finder straks deres pladser i køkkenet
		Fordeling af sengepladser, både de rigtige og de forkerte
Kl.	1300	Frokost
		Opvask
Kl.	1400	Kommunikationsøvelse - vindmøllen
Kl.	1530	Gruppeprojekt - elev vs. studerende
Kl.	1600	Vejleder"mændene" påbegynder aftensmaden
Kl.	1730	Øvelserne afsluttes
Kl.	1900	Aftensmad
		Opvask
Kl.	2100	Snobrød på bålpladsen

Tirsdag den 25. august

Kl.	0830	Morgenrengøring
		Morgenmad påbegyndes
Kl.	0930	Morgenmad
		Opvask
Kl.	1030	UBM (af ca. 2 timers varighed)
Kl.	1100	Frokostholdet påbegynder frokostlavningen
Kl.	1300	Frokost
		Opvask
Kl.	1430	Gruppearbejdsproblematik
Kl.	1530	Studieteknik
Kl.	1600	Hvad kan jeg blive?
		Aftensmaden påbegyndes af gruppen
Kl.	1900	Aftensmad
		Opvask
Kl.	2030	Teambuilding-øvelser
Kl.	2200	Natløb

Onsdag den 26. august

Kl.	0830	Morgenrengøring
		Morgenmad påbegyndes
Kl.	0930	Morgenmad
		Opvask
Kl.	1030	Fupaktivitet som lægger op til hviledag
		Gruppeprojekt - Piger på DØK
Kl.	1100	Frokostholdet påbegynder frokosten
Kl.	1230	Frokost
		Opvask
Kl.	1330	Handelshøjskolens opbygning 
Kl.	1500	DØK'eres studiejobs
Kl.	1530	Aftensmadstilberedning påbegyndes
Kl.	1600	De besøgende ankommer
		Præsentation af DØK-grupper
Kl.	2000	Besøgsaften-aftensmad
		Opvask
Kl.	2200	Fest med band

Torsdag den 27. august

Kl.	0830	Morgenrengøring
		Morgenmad initieres
Kl.	0930	Morgenmad
		Opvask
Kl.	1030	Kommunikationsøvelser:
		Krokodillefloden
		Puslespil
		Fall-out shelter			
Kl.	1130	Frokostholdet påbegynder frokosten
Kl.	1300	Frokost
		Opvask
Kl.	1400	Olympiade
Kl.	1500	Aftensmadholdet begynder madlavningen
Kl.	1900	Festmiddag
		Opvask
Kl.	2100	Gruppeprojekt - karakteristik af årgangen
		Fraggleunderholdning
		LappeDØK'er-show

Fredag den 28. august

Kl.	0800	Rengøring
		Morgenmad påbegyndes
Kl.	0900	Morgenmad
		Opvask
Kl.	1000	Rengøring af hele komplekset
		Betaling af bargæld
		Udlevering af evalueringsskemaer
Kl.	1100	Auktion
Kl.	1200	Hytten er forladt, busserne ankommer og vi kører hjem
Kl.	1400	Hjemkomst til JTP (derefter sove ....)