Praktiske forhold

Følgende vejledning er udarbejdet af DØK Intro '93, bestående af følgende personer:

Sidsel Andersen '92, Lars Krohn '92, Kenneth Olsen '92, Christina Boye '92, Flemming Larsen '92, Christian Borup '92, Kristine Lindstrøm '91, Helle Schade '91, Josefine Nielsen '91, Marianne Mathiassen '91, Jakob Leander '91, Søren Vejrum '90, Sofus Kristiansen '90, Martin Havemann '90, Søren Tjørnov '90, Thomas Bertelsen '90, Hans Christian Ove '90, Thomas Hensing '89 og Keld-Bjarne Sørensen '89.

Vejledningen er samlet og sat af Søren Tjørnov og Josefine Nielsen den 10.-11. august 1993. Dokumentet hedder på Intro '93-disketten "manual93". Dokumentet er en WordPerfect 5.1 fil, og er formateret til en HP Laserjet IIISi PostScript. For nærmere beskrivelse af de benyttede fonte henvises til typogrammerne.

Beskrivelsen af de enkelte aktiviteter er opbygget efter følgende model:

Navn på aktiviten/opgave, fx "Velkomsttale".

Lavet af
Hvornår oplægget er lavet og af hvem, f.eks.: DØK Intro '92 - Tjørnov '90 og Vejrum '90 - 1992-04-23.

Formål
Hvad er ideen med aktiviteten/opgaven, hvad vil man opnå og hvorfor.

Materialer
Oversigt over hvilke materialer, som skal bruges til denne aktivitet/opgave.

Ansvarlig intro '93
Navn og beskrivelse af hvad man er ansvarlig for.

Formidling/udførelse
Detaljeret beskrivelse af hvordan denne aktivitet/opgave formidles/udføres, således at alle intro-vejledere (eller enhver udenforstående person) udelukkende ud fra dette oplæg er i stand til at stå for denne aktivitet/opgave uden problemer, løse ender eller gætterier.

Bilag
Alle relevante materialer vedlægges som bilag til oplægget. Primært tekst/papirmaterialer som for eksempel artikler, beskrivelser af foreninger, tegninger og papirer til udlevering til Fragglerne. Eventuelt også andre materialer som for eksempel LEGO-klodser og puslespilbrikker.