Piger på DØK

Lavet af
DØK Intro 92, Søren V '90, Hensing '89, Kristine '91 og Helle '91, 1992-08-07. Revideret af intro '93 - Sidsel '92, Josefine '91, Kenneth '92, Tjørnov '90 og Hensing '89, 1993-05-20.

Formål
At styrke sammenholdet pigerne imellem og informere dem om hvorfor sammenholdet er vigtigt.

Ansvarlige intro '93
Hensing, Keld, Christina og Helle.

Materialer
Ingen

Udførelse
To drenge og to piger fra introgruppen trækker diskret alle fraggle-pigerne til side (en af de dage med ro i lejren) på rusturen og diskuterer sammen fordele og ulemper ved at være pige på DØK; hvorfor det kan være svært, og hvordan sammenholdet pigerne imellem kan være med til at gøre det nemmere.

Det skal naturligvis ikke være en skræmmekampagne.

Pigerne opfordres til allerede på rusturen af arrangere den tøsemiddag, og lave en ordning for planlægningen af fremtidige tøsemiddage.

Forslag til emner/problemer der kan snakkes om:

Bilag
Ingen