Pausedag

Lavet af
Intro '93 - Flemming '92 - 1993-08-09.

Formål
Tag' røven på fragglerne, samt give dem mulighed for at slappe af og nyde hinandens tilstedeværelse.

Materialer
Udlevering af materialer vedrørende højskolens statut.

Ansvarlige intro '93
Flemming '92 og HC '90.

Formidling/udførelse
Pausedagen skal skjules under en dæk-titel, f.eks. Handelshøjskolens virke som uddannelsesinsitution i fremtiden - Set i lyset af den nye styrelseslov og statut ved ved Peter Skouvgaard fra kontoret for akademisk videreudvikling under det økonomiske fakultets råd.

Rammerne for arrangementet skal præsenteres seriøst som et fordrag og efterfølgende debat fra vejledernes side. Det ses gerne at fragglerne fremtræder sobert og præsentabelt.

Fragglerne kan eventuelt deles i mindre grupper, der kan "arbejde" (læs og forstå) med statuten.

Det vil være hensigtsmæssigt at lægge rengøringen umiddelbart før pausedagen, med det påskud at hytten skal være ren og pæn til besøget. Samtidigt er det en måde at få fragglerne ud af sengen og gøre rent efter natløbsaftenen. Alle spørgsmål fra fragglernes side angående arrangementet henvises til H.C.

Bilag
Seneste udgave af Statutten.