Olympiade

Lavet af
Intro '92 - Marianne '91, Søren T. '90 og Lene '91.
Revideret af intro '93 - Kristine '91, Keld B. '89, H.C. '90, Christian Borup '92 samt Christina '92 - 1993-06-07.

Formål
Ren skæg og ballade, flest mulige deltagere.

Ansvarlige intro '93
Lars, Sidsel, Marianne, Jakob, Kristine, Tjørnov

Materialer
Det vil være fordelagtigt med en megafon til olympiadelederen. Der skal mindst anvendes 6 stk. vejledere som dommere.

Appelsinvandring:
5 appelsiner

Handicap-rundbold:
Denne omfattende disciplin kræver ikke færre end 61 remedier:

Den opmærksomme læser har måske opdaget, at der er for mange af nogle af tingene - dette er ikke en fejl, men reserver. Er der flere end 20 på hvert hold, får de overskydende bare et handicap vha. de ekstra effekter, bl.a. snore (& bundet en hånd på ryggen eller bundet sammen 2 og 2).

Baljeflyvning:
2 el. 4 opvaske baljer + mange liter vand. Det vil være smart, hvis der er en vandpost el. lign. i nærheden.

Æggekast: 10 æg

Kartoffelløb:

Formidling/udførelse
Olympiaden forventes at vare 2-3 timer, nemlig fra kl. 15 til 17.30-18. Den er umiddelbart kun tiltænkt fragglerne, da der vil være rigelig behov for "officials'ne". Det er vigtigt at udspecificere reglerne, meget meget klart og tydeligt, allerede fra legenes begyndelse. Det vil nok være fordelagtigt, hvis n vejleder forklarer alle regler til samtlige tilstedeværende. De resterende vejledere bør i videst mulig omfang undgå utidig indblanding.

Disciplinerne er:

Men selvfølgelig kan overflødige vejledere falde ind på holdene ... ??

1. Appelsinvandring:
Den samme leg som de sidste år ... fragglerne kommer rigtig hinanden ved. De lærer nogle vigtige og relevante stillinger og bevægelser. Her en kort beskrivelse, til dem der var uopmærksomme sidste år

Beskrivelse:
En appelsin skal "vandre" gennem alle holdets fraggler uden brug af hænder - kun hage(r)/hals eller knæ. Snydes der, skal appelsinen en fraggle tilbage! Det hold, der klarer det hurtigst, har vundet.

Opdeling:
Holdene skal være på ca. 10 fraggler, der laves ved at tælle til 8. Vi fordeler evt. overskud. Først konkurrerer 4 hold, derefter resten + et vejleder-hold (la' os så vise dem! !).

2. Handicap-rundbold:
En disciplin der kræver alle vejledernes fulde opmærksomhed og hjælp, for at kunne blive vellykket. Både mht. forberedelse og afvikling!!

Beskrivelse:
Spilles som en blanding af rundbold og baseball, idet det ikke er antal fraggler der løber "hjem" der gir' point, men derimod et point hver gang en base besøges. Mark spillerne skal stadig kaste bolden ind til "opkasteren" for at kaste de løbende ud - og ikke hen til basen løberne er på vej til!

Alle spiller med et eller andet handicap - og vi skal holde øje med, at disse ikke fjernes eller på anden måde omgås. Opdages der snyd, trækkes der et point fra deres score. Det af de fire hold, der har scoret flest point, har vundet. Til opdagelse af snyd kan der eventuelt placeres en vejleder i hvert hjørne, disse kan på eget ansvar chikanere spillerne.

Opdeling:
1. kamp mellem hold B & D. og 2. kamp mellem A & C. Måske skulle vi overveje at lade de to kampe foregå samtidig. Personligt erfarede jeg sidste år, at det var væsentligt sjovere at deltage end at se på, og der var bred enighed om, at det godt måtte have varet længere. Vi kunne eventuelt dele os op i to hold (efter tælle-metoden)...

Der regnes med ca. 20 fraggler på hver hold, hvorpå handicappene fordeles som følger:

3. Baljeflyvning:

Beskrivelse:
Legen går ud på, at deltageren skal gribe en balje med vand. På et bræt, der ligger over en væltet træstub, står der en opvaskebalje med vand i. Deltageren skal nu træde på brættets modsatte side, og derefter gribe baljen med vand, som kommer flyvende.

Opdeling:
Holdene skal være på ca. 10 fraggler, der laves ved at tælle til 8. Vi fordeler evt. overskud. Først konkurrerer 2 el. 4 hold, derefter resten + evt. et vejleder hold (la' os vise dem).

4. Æggekast:

Beskrivelse:
Holdet finder en god griber. De øvrige skiftes til at kaste ægget ud til griberen. Denne laver et mærke/lægger en ting på plænen, hver gang han (/hun?) har grebet ægget uden det knustes, og rykker så længere væk. Holdet med det længste kast er selvfølgelig (skulle gerne være) vejlederholdet.

Opdeling:
Samme opdeling som baljeflyvning. Dog max, 2-3 hold, der kaster ad gangen.

5. Kartoffelløb:
Kartoffelstafetløb.

Beskrivelse:
Det gælder om at løbe et vist antal meter med en kartoffel på en ske, som kan placeres enten i munden eller holdes i hånden. De forskellige hold konkurrerer om at blive hurtigst færdig. Tabes kartoffelen skal der startes forfra. Tabes den under aflevering til næste løber, skal den blot samles op, og den nye løber fortsætter.

Opdeling:
Der opdeles igen som i baljeflyvningen. Vi kan evt. lave det som 2 hold der kæmper mod hinanden ad gangen.

Bilag
Ingen