Navnelege

Lavet af
Intro '92 - Kristine '91, Helle '91, Vejrum '90 og Hensing '89. Revideret af intro '93 - Bertel '90, Flemming '92, Havemann '90 og Sofus '90.

Formål
Gæt! Ja, rigtigt! Nemlig at fragglerne lærer hinandens navne på en lidt sjov og social måde.

Materialer
4 aviser (dvs. IKKE Ekstrabørgen eller Baby Times !!)

Udførelse/formidling
Nedenfor nævnes de 5 udvalgte navnelege i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen foreslås fulgt, idet det synes fornuftigt, at fragglerne først taler sammen To-Og-To, efterfulgt af en (ofte) sjov personlig præsentation for alle de andre. Denne første leg kan gentages flere gange med forskellige holdsammensætninger og emner. Derefter den lidt langvarige, men grundigt indlærende Til-The-Hos-Kejseren, så alle kan/har hørt alle navnene mange gange. Herefter bruges de nylærte navne i Klap-På-Lår-legen og endelig kommer den sjove, lidt voldsomme/aggressive Slå-Hinanden-Med-Avis. Endelig - hvis alt dette ikke skulle være nok - kan den sidste leg, Alle-Dem-Der...Rejser-Sig, supplere/erstatte efter behov.

Alle nedenstående lege foregår med fragglerne og vejlederne siddende i en stor ring.

Husk, at det er vejledernes opgave at motivere alle fragglerne til at deltage i disse lege - også selvom mange finder dem barnlige. Vejlederene skal ligeledes sørge for, at der ikke er noget/nogen, der går over gevind - og at der skiftes leg så snart en bliver "gammel". Vigtigst af alt, så skal vejlederne med deres deltagelse i legene trække anonyme og sjældent nævnte fraggler med ind!

Bilag
Ingen