Natløb

Lavet af
DØK Intro '92 - Vejrum'90, Olsson '91, Lene '91 - 1992-06-26. Revideret af intro '93 - Vejrum '90, Leander '91, Lohse '90, Helle '91, 1993-07-28.

Formål
At udføre sociale uhumskheder i nattens mulm og mørke, samt at aktivere fragglerne.

Ansvarlige intro '93
Kristine og Marianne

Materialer

Udførelse

Bilag
Idé-liste til poster: