Lysbilleder

Lavet af
Gruppe 1, Josefine, Marianne, Hensing og Tjørnov, 26. juni 1992 Redigeret af intro '93, Sidsel '92, Josefine '91, Kenneth '92, Tjørnov '90 og Hensing '89, 1993-05-20.

Formål
At give de nye studerende en hurtig visuel introduktion til hvordan det er at være studerende på DØK vha. billeder fra nogle af årets højdepunkter (fester, opgaver, undervisning, gruppearbejde mv.), samt nogle af de vigtigste bygninger.

Materialer

En hel del af de "gamle billeder" kan genbruges, men der eksisterer idag ikke tilstrækkelige billeder til alle disse emner, hvorfor disse skal fremskaffes/tages. Husk at det er negativerne, vi skal bruge, når der skal laves lysbilleder. I øvrigt tager det mindst en 8-10 dage at få lavet lysbilledepositiver fra papirbilledenegativer, så derfor er det noget, som skal ske midt i sommerferien, eventuelt lige omkring den anden intro-weekend. Gå hjem og grav i arkiverne. Sidste år kostede processen vist omkring 12 kr. for hvert billede, og dertil kommer rammerne.

Ansvarlige intro '93
Hensing '89 og Tjørnov '90

Formidling/udførelse
Lysbilledfremviseren skal reserveres hos betjenten på JTP og billederne skal i ramme, samt placeres i en fornuftig rækkefølge. Der skal også forberedes en tale/kommentar til hvert emne. På en af introdagene kan dette show fyres af, eventuelt hvis der opstår en pludselig pause et sted. Der skal nok udarbejdes et manuskript for hvad der skal siges til hvert enkelt billede. Rent tidsmæssigt vil det være passende, hvis det varer omkring 15 minutter.

Bilag
En hel kasse med lysbilleder fra forskellige lejligheder forefindes, dog hovedsagelig fra årgangene før '90.