Kommunikationsøvelser - krokodillefloden, vindmøllen og puslespil

Lavet af
Intro '92 - Marianne '91, Josefine '91, Tjørnov '90, Hensing '89. Revideret af intro '93 - Sidsel '92, Kenneth '92, Tjørnov '90, Hensing '89 og Josefine '91, 1993-08-04.

Formål
At vise faktorer i samarbejdsprocessen under løsning af en gruppeopgave, samt at vise de enkelte deltagere, hvordan de selv bidrager til eller hindrer, at gruppen når sit mål.

Generelt
Følgende forhold er af betydning i en ægte samarbejdssituation:

Materialer

KROKODILLEFLODEN
100 kopier af Krokodillefloden (se bilag), en til hver af deltagerne. Fragglerne skal medbringe noget at gøre notater på og med.

VINDMØLLEN
10 stk. hvidt A4-papir og 10 stk. hvidt A3-papir. Blyanter.

PUSLESPIL
12 eksemplarer af de 6 sæt brikker.

Formidling

KROKODILLEFLODEN

Holdinddeling
Der dannes en række grupper med ca. 6-7 personer i hver + en vejleder.

Instruktion
Til alle deltagere udleveres "Krokodillefloden", og den læses naturligvis igennem i stilhed. Den opgave der stilles er, at de enkelte deltagere skal prioritere historiens personer hver for sig, således at den mest sympatiske person får et 1-tal, og den mindst sympatiske et 5-tal. Når alle deltagere er færdige med dette skal gruppen prøve at nå frem til enighed om prioriteringsrækkefølgen.

Observation
Vejlederen skal under diskussionen iagttage gruppens medlemmer med henblik på en vurdering af, hvilke roller de enkelte grupppemedlemmer indtog.

Sammenfatning
Det er vejlederens job, når gruppen er ved at være nået til enighed om prioriteringen af historiens personer, at dreje diskussionen over til en samtale omkring diskussionens forløb, herunder hvilke roller deltagerne indtog.

PUSLESPIL - samarbejde i bestyrelsen

Holdinddeling
Der inddeles i grupper på 6 + en vejleder

Instruktion
Hver gruppe får 6 hold brikker, som fordeles mellem de 6 deltagere. I hvert hold er der forskelligt formede brikker. Af disse brikker skal der dannes 6 kvadrater, der er lige store. Opgaven er løst, når der foran hver deltager ligger en kvadrat, der er af samme størrelse som den de andre har foran sig. Det kan være en god idé at lade dem lave puslespillet en ekstra gang, for at se om de har lært noget af den første gang.

Der er følgende regler at overholde:

Uddeling
Brikkerne uddeles således at de er blandet godt og grundigt, og gerne med et forskelligt antal brikker til hver deltager.

Observation
Det er vejlederens opgave under legen at iagttage med henblik på senere kommentering af handlingsforløbet.

Sammenfatning
Vejlederen opsummerer, ved at sætte en diskussion/samtale i gang. Emner hertil kan være:

Løsning

VINDMØLLEN

Holdinddeling
Der dannes grupper på hver 5 personer. Hvert hold består af 2 grupper.

Instruktion
Der udleveres til hver gruppe kun én blyant og et stykke hvidt papir, og grupperne placeres således, at de hverken kan se eller høre hinanden. Hver gruppe skal så vælge en talsmand, og der udvælges et neutralt sted, hvor disse kan forhandle. Holdets opgave er at tegne en vindmølle, der strækker sig over begge gruppers papir, således at den ene gruppe tegner venstre side, og den anden gruppe højre side. Den eneste måde grupperne kan kommunikere på er via talsmændene.

Hvad holdet naturligvis ikke ved er, at den ene gruppe får udleveret et A3 papir, og den anden et A4-papir. Det betyder også, at evt. omgængere ikke må deltage i legen (da erfaringer fra tidligere år viser, at disse ødelægger legen ved at afsløre dette plot).

Der må ikke medbringes materialer af nogen art ved møderne mellem de to talsmænd. Og når den enkelte gruppe arbejder sammen ved bordet, må der kun anvendes ét papir og så blyanten (dvs. ingen måleredskaber o.lign.).

Observation
Vejlederens største opgave ved denne øvelse vil sandsynligvis være at forhindre at de to grupper snyder. Hvorimod den fornemste opgave (og den væsentligste) er at bemærke om alle i grupperne får mulighed for at komme med ideer og indsigelser. I det hele taget at iagttage legens forløb.

KROKODILLEFLODEN

Der var engang en kvinde, som hed Abigail. Hun var forelsket i en mand, som hed Gregory. Gregory boede på bredden af en flod. Abigail boede på den anden side af samme flod. I floden levede der mange menneskeædende krokodiller. Abigail ønskede at komme over på den anden side af floden for at være sammen med Gregory. Desværre var broen blevet ødelagt. Så hun gik over til bådkaptajnen Sinbad, og bad ham sejle sig over. Han sagde, at han gerne ville gøre det; men på den betingelse, at hun skulle gå i seng med ham inden. Hun nægtede og gik over til Ivan og forklarede ham sit problem. Ivan ønskede ikke at blive involveret. Abigail kunne ikke se andre muligheder end at acceptere Sinbads betingelser. Sinbad gjorde som han havde lovet, og sejlede Abigail over til Gregory. Da hun redegjorde for Gregory, hvad hun havde været igennem for at komme over floden, smed han hende ud med foragt. Hjertesyg og afvist, gik Abigail over til Slug som følte medlidenhed med Abigail, og som derfor gik over til Gregory og tævede ham. Abigail var henrykt over synet af Gregory, der fik det, han fortjente. Medens solen står op i horisonten, kan vi høre Abigail, der griner af Gregory.