Gruppeprojekt: "Karakteristik af fraggleårgangen"

Udarbejdet af
Intro '92 - Keld S '89, Morten O '91 - 1992-06-11.
Revideret af intro '93 - 1/2 Vejrum '90, Lohse '90, Jakob '91, Helle '91 - 1993-06-18.

Formål
Formålet er at introducere et festligt indslag (TA-TA-TA) i introdage samt RUS-tur, gennem interviews af fragglerne, omkring de mest "intime, bizarre og personlige" forhold.

Ansvarlig intro '93
Keld '89

Materialer
Karton og tuscher til fremstilling af plancher.

Formidling/udførelse
Under introdagene nedsættes der en gruppe blandt fragglerne, der gennemfører interview af resten af årgangen. Dette munder ud i en præsentation af resultaterne, som et festligt indslag på RUS-turen.

Der bør lægges vægt på en illustrativ præsentationsform, bestående af diagrammer (Eksempelvis en kurve over fragglernes alkoholbehov, fordelt på kvinder og mænd...). Men...der skal ikke bruges for meget tid på det!

Der lægges endvidere vægt på at præsentationen skal dække hele årgangen samlet, enkeltpersoner skal ikke hænges ud! (Udhæng af enkelte vejledere er iorden). Gruppen skal nedsættes før RUS-turen, så der er mulighed for at foretage interviews både før og under RUS-turen efter gruppens eget valg.

Bilag
Ingen