Hvad kan jeg blive

Lavet af
Intro '93 - Marianne '91 & Flemming '92 1993-08-05.

Formål
At give de nye studerende indblik i de jobprofiler DØK uddannelsen tilgodeser.

Materialer
Over-head's af stillingsoversigter Over-head af blå bog's lønstatistik

Ansvarlige intro '93

Formidling/Udførelse
De to over-head's med jobprofiler for henholdsvis HA-dat. og Cand.Merc.dat. fremlægges og præsenteres, således at de nye får en ide om hvilke arbejdsområder/-opgaver, de forskellige stillinger dækker over. Endvidere kan lønstatistikker fra den blå bog præsenteres, hvis en sådan skulle findes tilgængelig. Herefter placeres kopier (af stillingsopslag) på bordene således, at disse kan læses (af Fragglerne) samtidigt med der kan stilles uddybende spørgsmål til fremlæggerne.

Bilag
Blå bog.
Jobprofil for HA-dat.
Jobprofil for Cand.Merc.-dat.
Fotokopier af stillingsopslag (på præsentabel form).

Jobprofiler for HA-dat.
Stilling (typiske)Profil (arbejdsopgaver)
Systemanalytiker
SystemkonsulentBehovsanalyser, undervisning, projektgennemførelse, kundesupport, salgssupport, produktmodning og -tilpasning, installationsopgaver.
SystemplanlæggerBehovsanalyser
SalgskonsulentOpsøgende salg, pleje og udbygning af salg, deltage i udstillinger, vejlede og rådgive kunder, forstudier, systemanalyse og -design.

Mindre typiske
ProgrammørProgram udvikling, generering af applikationer, dokumentation af programmer.
UnderviserUndervisning
ØkonomBudgetering og rapportering.
ManagementkonsulentSælge og gennemføre konsulentydelser, gennemførelse af uddannelses- og udviklingsplaner, teambuilding.
ProjektlederSpecificering af projektideer, etablering af projekter, overvågelse af gennemførsel af projekter, koordinering, systematisering af projektinformationer, rapportering og formidling af resultater, motivering af projektdeltagere.

Beskæftigelsessituationen er tilfredsstillende, og meget taler for, at uddannelsen fortsat vil være en success. De dimittender, der indtil nu ikke har haft lyst til at fortsætte på overbygningen, har haft let ved at finde arbejde. Du skal dog regne med, at virksomhedernes fremtidige behov er medarbejdere med en kandidateksamen.

Jobprofil for Cand.Merc.dat.
StillingProfil
Systemanalytiker
Systemplanlægger
KonsulentDeltage i udstillinger, vejlede og rådgive kunder, forstudier, systemanalyse og -design.
ProjektlederSpecificering af projektideer, etablering af projekter, overvågelse af gennemførsel af projekter, koordinering, systematisering af projektinformationer, rapportering og formidling af resultater, motivering af projektdeltagere.
ManagementkonsulentSælge og gennemføre konsulentydelser, gennemførelse af uddannelses- og udviklingsplaner, teambuilding.
ØkonomBudgettering og rapportering. UnderviserUndervisning. ForskerForskning, undervisning.

Som Cand.Merc.dat.'er skal du regne med, at jobprofilen du får efter studiet, er bestemt af dine egne interesser, evner og erfaring.

Dine beskæftigelsesmuligheder er mindst lige så gode som efter mellemuddannelsen. Blandt andet fordi der stadig er et stort behov for akademiske medarbejdere hos såvel edb-brugere som edb-leverandører.