Forbryderalbummer

Lavet af
Intro '92, Josefine '91, Marianne '91, Hensing '89, Tjørnov '90, 12. juni 1992. Revideret af intro '93 Leander'91, Helle'91, Lohse'90, Vejrum'90 - 1993-07-30.

Formål
Der laves to versioner af forbryderalbummet. Et med vejledere, og et med fraggler. Vejlederalbummet sendes ud til fragglerne straks ved optagelse, for at de kan se de personer som skal tage hånd om dem de første dage i deres nye liv - og så har de også noget at glæde sig til.

Selve forbryderalbummet udleveres på den anden introdag. Det er ment som en hjælp til den enkelte for at vedkommende lettere kan lære de øvrige studerendes navne, noget af en sag når der er 100 medstuderende!

Materialer

Ansvarlige intro '93
Fotografering: HC '90. Fremstilling af albums: Helle '91, Lars '92, Bertel '90 og Keld-Bjarne '89.

Formidling/udførelse
Der skal bruges et (spejlrefleks)kamera af rimelig kvalitet med blitz. Det er der sikkert en af vejlederne der har, ellers må man ud at låne.

Billederne af introvejlederne tages på den første intro-weekend, og vejleder-forbryderalbummet laves således at det er klar til udsendelsen af velkomstbrevet (i juli måned).

Fotograferingen af fragglerne sker den første introdag, således at forbryderalbummet kan være klar til udlevering den anden introdag. Efterhånden som de enkelte grupper forlader parkerne og ankommer til JTP, sørger gruppernes vejleder(e) for, at det første gruppen gør på JTP er at finde foto-lokalet og blive fotograferet, hvorefter grupperne kan gå til samlingslokalet eller hvad de nu ellers skal. Foto-lokalet skal have en nogenlunde pæn og lys væg, således at man kan skelne mellem hvad der fraggle og hvad der er (snavs på) væggen i forbryderalbummet. Dette lokale skal bestilles hos HHK's lokalereservation i god tid (ligesom de andre lokaler vi skal bruge). For at få rigtigt blus på billederne kan det være en god id at bruge rigtige projektører i stedet for blitz. HHK's videocenter har sådanne nogle projektører som det er muligt at låne. Sørg for at bestille og afhente projektørerne i god tid da det kan være svært at få fat på folkene fra videocentret.

I henhold til matematikkens kø-teori, forskellige afstande fra parkerne til JTP og nogle vejlederes traditionelle manglende tidssans skulle grupperne statistisk set ankomme jævnt fordelt plus/minus 1 time i forhold til det aftalte samlingstidspunkt. Da det højst bør tage 30 minutter effektivt at tage 70-90 billeder skulle fotograferingen kunne ske uden alvorlige tumulter.

Efter fotografering indleveres rullerne til en fotohandler - eks. F&H foto på Vesterbrogade 137 - og det skal ske inden klokken 1300. Billederne kan hentes igen efter klokken 1700. Det er vigtigt at fotohandleren har mindst 4 timer til af fremkalde filmene, ellers skal vi betale mere end 50% overpris. Fotohandleren vil desuden gerne advares i forvejen mod sådan en bestilling således at de kan indkalde alt disponibelt mandskab, så husk lige at ringe til fotohandleren nogle dage i forvejen og lav en aftale med ham.

Når billederne forhåbentligt er fremkaldt og afhentet ved 17-18 tiden den første Intro-dag er der nogle vejledere, der kan se frem til en munter aften med opsætning og kopiering af forbryderalbummet (ved hjælp af Intro-kopikortet, som Intro-administratorerne har), således at de (forbryderalbummene altså :) er klar til udlevering næste morgen. Sørg for at billederne bliver af god kvalitet, således at man kan se hvad de forestiller.

Id: Det er stadig ikke lykkedes at skaffe et Kodak Photo-CD eller et Canon ion kamera (der gemmer billederne på disketter i stedet for at bruge almindelig film). Det vil kunne spare en del penge og arbejde, så det er nok værd at prøve på at skaffe sådan et kamera (med tilbehør). Men sørg for at afprøve alt meget grundigt inden det rigtigt gælder med fragglerne. Det kan stille uhyggelige krav til PC'ens/printerens hastighed, hukommelse, diskplads, software og installation af ekstra hardware.

Budget for vejlederalbum
1 film  52,75 kr.				52,75 kr.
Fremkald+positiver 65 kr.			65,00 kr.
						117,75 kr.

Budget for forbryderalbum
3 film  39 kr.					117,00 kr.
3 fremkaldelser+kontaktark  61 kr.		183,00 kr.
100 positiver  4 kr. + 50%			600,00 kr.
						890,00 kr.

Bilag
Se et eksemplar af de udsendte velkomstbreve for en kopi af vejlederfotos.